Hutbe

Ša'ban između brige i zanemarenosti

Ša'ban između brige i zanemarenosti Ša'ban između brige i zanemarenosti

Gospodaru hvala i zahvala, salavati i selam na Božijeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, naše uzorite šehide i na sve one koji nose šehadet u srcu svome i sa njime umiru.

|

Poštovani džemate, 

Sutrašnjim danom izlazimo iz blagoslovljenog mjeseca redžeba i ulazimo u isto tako odabrani mjesec, mjesec vijesnik Ramazana, mjesec Ša'ban.

U redžebu smo razmišljali, činili dobro, savjetovali se.

Uzeli smo pouke i poruke iz mi'radža Božijeg Poslanika koje vidimo u današnjem vremenu.

Vidjeli smo i naučili lekcije;  da nakon teškoća dolaze olakšanja, da teška vremena razdvajaju iskrene od neiskrenih, prijatelje od neprijatelja, domoljube od izdajnika, da je dostojanstvo vjernika put sreće.

Jedna od velikih blagodati Svemogućeg Gospodara za Njegove vjerne i iskrene robove je to što im je dao razloge uspjeha Njegovim zadovoljstvom, dao im je povećanje dobra i dobra djela, a to sve kroz sezone u kojima obiluju dobrota i blagoslovi i u kojima se stepeni i bliskost Gospodaru robovima povećava.

Tabarani bilježi  hadis Muhammed bin Mesleme El-Ensarija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: " Zaista, vaš Gospodar, Svemogući, Veličanstveni, u danima vašeg života daje povjetarce svoje milosti ( neizmjerne  milosti i naklonosti ) pa im se izložite, možda nekog od vas pogodi dašak od njih nakon kojeg nikada neće biti nesretan." 

Od tih sezona koje vjernik očekuje i brine o njima jeste i sezona mjeseca Ša'bana; mjeseca učača, mjeseca uzdizanja djela Gospodaru svjetova, mjeseca vijesnika mjesec   Ramazana.

Ulazak u mjesec Šaban je sjajna sezona u kojoj zastajemo da bismo razmišljali o stanju Poslanika, alejhis-salatu ves-selam gdje vidimo da je Resulullah brinuo o ovome mjesecu kako za druge nije.

Ahmed i Nesai bilježe od  Usame bin Zejda, radijallahu anhu, da je rekao: "Božiji Poslaniče, nisam te vidio da postiš više u nekom drugom miesecu do ša'bana?

Pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: To je mjesec prema kojem su ljudi nemarni; on je između redžeba i ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela izlože dok postim."

Primjećujemo da iako je post skriveno djelo kojeg rijetko ko zna, Resulullah intenzitetom svoje istrajnosti i pažnje o postu u ša'banu, skreće pažnju na njega.

Mi sutra akšam-namazom idemo u  susret mjesecu kojeg mnogi zanemare kako nas obavijesti Resulullah alejhis-salatu ves-selam, a to je mjesec Ša'ban.

Koji su motivi pažnje mjesec Šabana?

Zašto naglašavanje i važnost?

Što se tiče prve motivacije: 

Zato što je to mjesec zanemarivanja za mnoge ljude. (To je mjesec koji ljudi zanemare između redžeba i ramazana).

Ako pogledate stanje ljudi, vidjet ćete da se mnogi od njih pripremaju za mjesec ramazan završavajući svoj ovosvjetski  posao u šabanu da bi se posvetili mjesecu ramazanu; tada se Šaban pretvara u čisto dunjalučki mjesec, pa tu dolazi nemar.

Mjesec Šaban dolazi kako bi se vjernici odbranili od ove optužbe, tj. nepažnje, ispunjavajući svoje vrijeme ibadetom i dobrim djelima.Tako će postići ljubav Svemogućeg Gospodara i ostvariti mnogostruka dobra djela, jer djela koja ljudi zanemaruju su u većoj  mjeri nagrađena od Svemogućeg Allaha. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će onaj ko se približi Svemogućem Allahu u vremenima nemira i iskušenja imati veliku nagradu.

Pogledajmo djela čija se nagrada udvostručuje, a to je zato što ljudi to ignorišu!

Zašto je velika nagrada za one koji redovno klanjaju sabah-namaz?

Razmislimo o vrlini klanjanja noćnog namaza, o nagradi dva rekata duha-namaza!

Također, razmislimo kada smo na pijaci, mjestu nemara i zaokupljenosti kupovinom i prodajom, a zatim se sjetimo Svemogućeg, tada punimo svoju knjigu dobrim djelima.

Drugi podsticaj pažnje za mjesec Šaban:

To je godišnje vrijeme za podizanje djela Svemogućem. (...tada se djela uzdižu Gospodaru svjetova, pa volim da moja djela budu podignuta dok postim.").

Dobra djela se uzdižu  Svemogućem Gospodaru, kao što Uzvišeni kaže :

“K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima." (Fatir: 10).

Djela se izlažu Svemogućem na tri načina:

1- Svakim danom mu se izlaže djelo noći i dana.

2- Podizanje sedmičnih djela ponedjeljkom i četvrtkom.

3- Godišnja predodžba djela u mjesecu Ša'banu.

Ako znamo da se nebo otvara svakog ponedjeljka i četvrtka kako bi se djela robova predala Svemogućem Gospodaru, onda isto tako znamo da se djela uzdižu Svemogućem tokom mjeseca Šabana.

Stoga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio ova vremena u svojim najboljim stanjima: ("Volio bih da se moje djelo uzdiže dok postim.").

Zašto je izdvojio Resulullah post?

Post budi organe iz nemara i sna, pa su u najboljem i najpotpunijem stanju kada se djela uzdižu, i zato što je to kontinuirani čin ibadeta u vremenu za razliku od drugih ibadeta pa ako se uzdizanje dogodi u bilo kojem trenutku, bude uz čin posta.

Također, ibadet posta zahtijeva ostale ibadete;  postač se budi za sehur, sehuri i obavlja sabah-namaz i druge ibadete i dobra.

Što se tiče treće motivacije za obraćanje pažnje na mjesec Šaban:

To je mjesec u kojem je oprost Svemogućeg za ljude na Zemlji.

Ibn Madže bilježi  hadis Ebu Musa El-Ešarija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista Allah dž.š., u noći polovine šabana pogleda u svoje robove i oprosti svima osim mušriku i onome ko nosi mržnju prema svom bratu muslimanu.”

Ako Uzvišeni Allah oprosti robu u mjesecu šabanu, efekti ovog oprosta će se pojaviti na njemu, i on će dočekati mjesec ramazan bijele stranice, i u najboljoj okolnosti povećava marljivost i trud za ibadet i pokornost i ostvaruje  sredstva za oprost i milost Božijom dozvolom.

Što se tiče četvrte motivacije pažnje za mjesec Šaban: ogleda se u tome da je ša'ban najbolja priprema za dobre stvari koje dolaze.

Mjesec Šaban je kao smjernica za mjesec Ramazan. Stoga, zanemarivanje Šabana utiče na skrušenost u Ramazanu.

Koja su preporučena djela u Šabanu?

Prvo: Čistoća srca.

Prva stvar koju treba da uradimo u pripremi za ovu sezonu je da pogledamo svoja srca. Uzvišeni Allah je rekao: 

"U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je." (Kaf, 37.), a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Zaista, postoji organ u tijelu, ako je zdrav, cijelo tijelo je zdravo. Ako se pokvari, cijelo tijelo postaje bolesno.Taj organ je srce."

Drugo: jedna od najpotvrđenijih radnji je česti post.

Post u mjesecu šabanu je sunnet i slijeđenje Poslanika kao uzora.

(.."Nisam te vidio ni jednog mjeseca da postiš toliko koliko postiš za vrijeme Šabana...hadis).

Treće: održavanje pet dnevnih namaza na vrijeme, posebno sabah i jaciju, svjesnost i prisutnost kod početnog tekbira, klanjati dobrovoljne namaze...

Četvrto: učenje Časnog Kur'ana.

Enes bin Malik r.a., nam opisuje situaciju muslimana u mjesecu šabanu govoreći: "Kada bi došao Šaban, muslimani bi hrlili Kur'anu čitajući ga."

Zato se ovaj mjesec zove i mjesecom učača Kur'ana.

Kada bi počeo mjesec Šaban, dobri prethodnici bi zatvarali svoje radnje i posvetili se učenju Kur’ana.

Peto: rodbinske veze i pomirenje među ljudima.

Održavanje rodbinskih veza je razlog za vezu Svemogućeg  sa osobom koja povezuje.

Šesto: tevba, pokajanje Svemogućem.

To je obaveza vremena, tj. obaveza cijelog života.

Uzvišeni nam kaže: "O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. "Gospodaru naš" – govoriće oni – "učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš." (Et-Tahrim: 8 )

Muslim bilježi od Ebu Musa El-Ešarija, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Zaista Allah, dž.š., drži Svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje onih koji su griješili danju, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su griješili noću, sve dok sunce ne izađe sa zapada.”

Pod pokajanjem podrazumijevamo sveobuhvatno pokajanje za sve aspekte nedostataka u našem svakodnevnom životu.

Koliko je samo dobro stanje roba dok dočekuje ovu sezonu sa iskrenim pokajanjem i iskrenošću prema Svemogućem Gospodaru; da dočeka ovu sjajnu sezonu, napuštajući  grijehe i prijestupe koji su mu zatvarali mnoga vrata dobrote.

Dočekajmo ovu sezonu sa novim zavjetom i novim imidžom. 

Molim Uzvišenog Gospodara da se Njemu okreneme i pokajemo, da činimo dobra djela, te da u dobrom zdravlju dočekamo mjesec Ramazan.

Amin

Velhamdu lillahi rabbil-alemin, ve sallallahu ala sejjidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter