Novi Selam
Aktivnosti

Novi Selam

Novi selam je glasilo Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. Ovaj časopis sadrži islamske (teološke) teme, razne kulturne i društvene sadržaje, te pruža informacije o aktuelnostima iz naših džemata i Zajednice.

Rad na prvom broju Novog Selama / NS, Glasila Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, počeo je koncem jeseni 1994. godine, a pojavio se u našim džematima i u rukama čitalaca, ramazana 1415., mjeseca februara 1995. godine.

Naslovnica je umjetničko djelo Mehmeda Jakubović sa mapom Bosne i na njoj otvorenom bosanskom kapijom kroz koju teče ajet Kur'ana „Allah poziva u Kuću Mira!“. Štampan je kao časopis za „islamistiku, kulturu i informisanje“ sa sjedištem na adresi Krovne organizacije: Haarbeckstr. 6-8 Kamp-Lintfort.

Redakcijski kolegij: Alešević Ishak – Glavni urednik, Jakubović Mehmed – Tehnički urednik, Suljić Zijad – Sekretar redakcije i kompjuterska obrada, i : Crnac Kemal, Memiš Ramiz i Pintol Duran – članovi redakcije. Savjet Glasila: Klanco Mustafa, Ljevaković Advan, Arnaut Fikret, Subašić Hamza, Fetić Ahmed i Kajošević Ahmed.                                                  

Osnovna zamisao bila je da NS izlazi češće, a najmanje četiri puta godišnje. Međutim, ovo se nije moglo postići. Pokretanjem od strane Rijaseta IZ 'Vjesnika bošnjačke dijaspore' 1996. godine zaustavljeno je za kraće vrijeme izlaženje ovog glasila da bi se uskoro ponovo pokrenuo rad na NS.      

Do danas izašla su ukupno 22 broja, od ovoga 9 brojeva pod nazivom 'Selam', i 13 brojeva pod izmijenjenim nazivom 'Novi Selam'. Posljednji, broj 13/22 izašao je aprila 2021. godine.

Pretplatite se na naš newsletter