O nama

Struktura

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je jedinstvena Zajednica muslimana Bošnjaka ali i drugih koji je smatraju svojom, na području SR Njemačke i kao takva, sastavni je dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prava i obaveze pripadnici i članovi Islamske zajednice ostvaruju u džematu i drugim organima Islamske zajednice u SR Njemačkoj. Cilj Islamske zajednice jeste, da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama. Cilj Islamske zajednice ostvaruje se promicanjem dobra i odvraćanjem od zla. U tumačenju vjere i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje se maturidijski akaid i hanefijski mezheb.

Islamska zajednica  Bošnjaka u Njemačkoj je organizirana kroz više nivoa i to:

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice. Organi džemata su: skupština džemata i džematski odbor. Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su navršili osamnaest godina života i koji su članovi Islamske zajednice. Skupština džemata bira: džematski odbor, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i predstavnike džemata u Skupštini krovne organizacije, te donosi odluke koje se tiču organizacije i aktivnosti džemata i vjerskog života u džematu.

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne savezne pokrajine u SR Njemačkoj i time čine povezanu cjelinu. Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine  imam i izabrani zastupnici džemata.

Izvršni odbor IZBNj je najviši izvršni organ Zajednice. Svojim radom i djelovanjem vrši koordinaciju aktivnosti nižih nivoa u strukturi Zajednice. Izvršni odbor se u svome radu vodi statutom Zajednice.

Skupština IZBNj je najviši predstavnički i zakonodavni organ u IZBNj.

Pretplatite se na naš newsletter