Intervjui

Razgovor sa Damir-ef. Peštalićem, glavnim imamom MIZ Srebrenica

Razgovor sa Damir-ef. Peštalićem, glavnim imamom MIZ Srebrenica Razgovor sa Damir-ef. Peštalićem, glavnim imamom MIZ Srebrenica

Dvadeset sedam godina je proteklo od počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Srebrenica je u svojoj biti personifikacija i preslika Bosne i Hercegovine i treba se posmatrati na način, da je čitavoj Bosni i Hercegovini, a prevashodno Bošnjacima, bila

|

Dvadeset sedam godina je proteklo od počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Srebrenica je u svojoj biti personifikacija i preslika Bosne i Hercegovine i treba se posmatrati na način, da je čitavoj Bosni i Hercegovini, a prevashodno Bošnjacima, bila namjenjena takva sudbina. To je bilo prije skoro trideset godina.

Gdje je Bosna i Hercegovina danas, gdje je Srebrenica danas, tri decenije poslije? Je li i koliko je zaliječila genocidne rane, koliko je spremna i osposobljena da nastavi dalje? O aktuelnom stanju, perspektivi, razvoju i budućnosti Srebrenice, razgovarali smo sa Damirom ef. Peštalićem, glavnim imamom MIZ Srebrenica. Damir ef. je već dvadeset godina srebreničanin i budućnost svoju i svoje djece izgrađuje zajedno sa drugim sugrađanima.

Je li krajnje vrijeme promjene naše paradigme prema Srebrenici, a time i prema drugim mjestima odakle su bili Bošnjaci protjerani, pa se vratili na svoje. Kao povratnici. Za početak da možda promjenilo terminologiju, da ne govorimo više, bar ne o drugoj generaciji, rođenoj na tim područjima kao o “djeci povratnika”, obilježavajući i izdvajajući ih time kao neku posebnu grupu kojoj treba uvijek sažaljenje i pomoć da preživi. Da ne govorimo o održivom povratku, što je minimum koji se stalno izmiče i kojeg je sve manje, a da govorimo više o razvoju naše Domovine na tim područjima. Šta možemo kao podjedinici uraditi na tom planu i kako dati svoj doprinos razvoju i ulaganju u Srebrenicu i druga mjesta? “ Ako je, a jeste, u Srebrenici sedamdeset pet posto učenika Bošnjaka, a do sada, niti jednom, bošnjačko dijete nije bilo učenikom generacije, moramo se upitati kolika je naša odgovornost za takvo što”?

Je li prvi korak za ovu promjenu da se registrujemo i prijavimo za predstojeće izbore i osvojimo snagu kojom ćemo ovu, ali i mnoge druge diskriminacije uspješno otkloniti!? Jasno je da je to jedini mogući i ispravni put. Da postanemo narod sa jakom političkom i nacionalnom sviješću. Da uradimo ono što je do nas.

Damir ef. Peštalić je osoba koja sa lica mjesta i punim pravom analizira i ukazuje kako i na koji način možemo unaprijediti i ojačati svoje aktivnosti, te time pružiti mladoj generaciji, koja se rađa i odrasta na tim područjima realnu perspektivu budućnosti. Razgovor vodio Asim-ef. Jelovac.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter