Intervjui

Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ

Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ
Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ Intervju sa Mustafom ef. Hadžićem, voditeljem ureda za hadž i glavnim vodičem ispred IZBNJ

-Krajem protekle sedmice sve hadžije, koje su putovale sa IZBNJ, ove godine rekordan broj, hairli su se vratili svojim domovima.

|

Kako ste zadovoljni općenito protokom ovogodišnjeg hadža?

Mustafa ef. Hadžić: Svako putovanje je jedna vrsta izazova, neizvjesnosti i bogatog iskustva posebno kada je riječ o životnom putovanju na mubarek mjesta Medine i Mekke sa ciljem obavljanja hadžskih obreda.
Aktivne pripreme za ovo ibadetsko putovanje su počele još u mjesecu februaru, sa početkom procesa registracije i trajale su sve do sami polazak sredinom mjeseca juna ove godine.
U odnosu na ranije godine, nove uslove i izazove koji su nas očekivali, možemo reći da smo veoma zadovoljni cjelokupnim protokom ovogodišnjeg putovanja, posebno ako se uzme u obzir, da je u organizaciji IZBNJ ove godine u cilju obavljanja hadžskih obreda putovalo rekordnih 192 Allahova gostiju -hadžija.
U periodu 04.06. - 11.06. 2023. godine održani su edukativni seminari o hadžu na svima Medžlisima, u cilju kvalitetne pripreme za odlazak i obavljanje pete islamske dužnosti.

-Ovogodišnja organizacija hadža je protekla pod novim uslovima MIP Kraljevine Saudijske Arabije, što je uključivalo i Njemačku. Koliko je to veći to veći izazov nego ranije u samoj organizaciji?

Mustafa ef. Hadžić: Ranijih godina kompletni proces dobivanja viza za hadž, termini polaska i povratka, hotelski smještaj i sve ibadetske i logističke aktivnosti su bili u našoj nadležnosti i mogli smo direktno utjecati na njihov kvalitet i ekspeditivnost. Od ove godine, kompletni aranžman je određen od strane MIP Kraljevine Saudijske Arabije i nismo bili u mogućnosti na mnoge stvari utjecati.

Poteškoće za naše hadžije su se ogledale u tome, da je svako od njih pojedinačno morao da se registruje na internet platformi Nusuk. Zbog starosne dobi i ne poznavanja korištenja interneta, veliki broj njih nije bio u mogućnosti da se sam registruje, pa smo našim hadžijama u suradnji sa Hidma Reisen pružali i ovu vrstu servisa.
U tu svrhu je formirana WhatsApp grupa, gdje smo blagovremeno davali potrebne informacije, pružali servis i pomoć našim hadžijama tokom cijelog procesa registracije, odabira pakata,dobivanja viza, putovanja, boravka u Medini i Mekki, obavljanja hadžskih obreda i sve do povratka hadžija njihovim domovima.
Takoder je velika neizvjesnost bila prilikom odabira odgovarajućih hadž paketa, koje je nudio MIP Saudijske Arabije, a putem ovlaštene agencije Dur Hospitality, različiti datumi, aerodromi i gradovi polaska i povratka u Njemačkoj, kao i način uplate novca na račune agencije u Saudijskog Arabiji i vremenski rok u kojem je novac mora stići na željeni račun.
Na žalost zbog bahatosti službenika u nekim njemačkim bankama, nekoliko transakcija je kasno obavljeno tako da je paket bio štorniran, te su hadžije bile primorane uzeti nove pakete i ponovno izvršiti uplate.
Poslije prispijeća novca na naznačeni bankovni račun, uslijedilo je pojedinačno ispunjavanje zahtjeva za dobivanje E-vize za hadž, prilikom čega smo aktivno pomagali našim hadžijama da ispravno popune potrebne formulare.
Kompletni navedeni proces je sa sobom dobnio veliku dozu nepoznanice i neizvjesnosti, a kod nekih hadžija u određenim trenutcima čak strah, plač i očaj, ali je sve to zaboravljeno onog momenta kada su ugledali Poslanikovu a.s. džamiju u Medini i Kabu u Mekki.

U odnosu na ranije godine, novi sistem orgnizacije putovanja na hadž sa sobom je donio nove i veće izazove i potrebu da budemo temeljitiji u procesu priprema, fleksibilniji za vrijeme boravka na mubarek mjestima, te da na vrijeme hadžijama ukažemo na nadležnosti i aktivnosti koje su striktno određene od strane nadležne Agencije i MIP Saudijske Arabije, gdje mi nemamo mogućnosti utjecaja i one koje su u našoj nadležnosti i na koje možemo utjecati.

-Uz svesrdnu žrtvu i odgovornost koja je podrazumjevala ovogodišnju pripremu pratnju i uslugu hadžijama, prije svega Vas lično, vodiča i Izet ef. Bibića kao predstavnika Hidma agencije, evidentan je povećan broj hadžija. Hoće li biti potrebno uvoditi neke novine u samoj organizaciji hadža?

Mustafa ef. Hadžić: U narednoj godini ćemo u suradnji sa Hidma Reisen, pokušati da direktno sklapamo kolektivne ugovore sa ovlašenim agencijama i MIP Saudijske Arabije i u svrhu toga, Izet ef. Bibić je za vrijeme našeg boravka u Mekki, već obavio nekoliko razgovora sa odgovornim funkcionerima nadležnih institucija.
Također će proces prijava i registracije zainteresovanih kandidata, kao i odabira željenih paketa, početi mnogo ranije čime ćemo neizvjesnonst, koja je bila prisutna ove godine, smanjiti u velikoj mjeri.

-Od hadžija do sada imamo pozitivan feedback, jeste li vi zadovoljni i odnosom hadžija naspram mnogobrojnih obaveza i slijeđenja uputstava vodiča?

Mustafa ef. Hadžić: Moram istaći da su naše hadžije pokazale visok stepen humanosti, darežljivosti, odgovornosti, discipline i sabura.
Ovu činjenicu su nam potvrdile i nadležne osobe Agencije Dur Hospitality i Ministarstva za hadž, koje su bile u kontaktu sa nama za vrijeme cijelog našeg boravka u Saudijskoj Arabiji.
Hadžije lično su nam istakle, da je tome u velikoj mjeri doprinijelo i održavanje edukativnih seminara o hadžu, a koje sam već ranije spomenuo.

Možemo biti ponosni na naše hadžije i njihov odnos spram vodičke službe. Bilo nam je čast i zadovoljstvo biti u službi ovogodišnjim hadžijama. Posebno su nas impresionirale mlađe hadžije koje nisu žalile vremena, novca i svog angažmana, da budu na usluzi i pomoći starijim i bolesnim.
Sve hadžije su se trudile da budu od onih koji će ispravno obaviti hadž za koga je Resulullah s.a.v.s. rekao: Za obavljen hadž (hadž mebrur) nema druge nagrade do džennet. Prisutni su upitali: Koji je to primljeni hadž, Allahov Poslaniče? Odgovorio je: U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju.

Također, želim ovom prilikom, odati priznanje kompletnoj vodičkoj službi, a posebno Izet ef. Bibiću na nesebičnoj i višemjesečnoj žrtvi u cilju što kvalitetnije pripreme i samog toka ovogodišnjeg putovanja.

-
Poruka za kraj. Šta biste poručili našim članovima i vjernicima vezano za ovo životno putovanje?

Mustafa ef. Hadžić: Apelujem na imame, hatibe, da aktivnije promovišu ovu petu islamsku dužnost.
Apelujem na naše članove, da ne odlažu putovanje na hadž za pozne godine starosti , nego dak su mladi da obave hadžske obrede, jer je hadž napor. Suština čovjekovog, a posebno vjernikovog karaktera, dolazi iz novih iskustava koja je stekao za vrijeme putovanja, a posebno u toku obavljanja hadžskih obreda. Ljepota slasti imana koja prožme vjernika na mubarek mjestima, sasvim se drugačije reflektira i vremenski duže traje kod mlađih nego li starijih.
Prava ljepota putovanja ne sastoji se u upoznavanju novih gradova, pejzaža i ljudi, već u mijenjanju pogleda na svijet i život, hadž vam u velikoj mjeri u tome može pomoći.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter