KURBAN KURBAN

 "Dali smo ti veliko dobro na oba svijeta, pa klanjaj namaz samo svome Stvoritelju i prinesi kurban samo Njemu!"(sura el-Kevser.)

|

Kurban označava životinju, koju vjerujući muslimani prinose kao žrtvu, a iz odanosti i privrženosti svojoj vjeri islamu. U islamu je kurban označen kao strožija vjerska dužnost za svakoga pojedinca, koji je u vrijeme kurban, odnosno hadžijskog  bajrama u materijalnoj mogućnosti da žrtvuje kurban. Kurban ima svoju unutarnju i vanjsku dimenziju i značenje. Unutarnje značenje jeste, odaziv na Božanski  poziv ljudima,  da u časnim danima Hadžijskog bajrama, iskažu svoju spremnost na žrtvovanje u spomen na utemeljitelja svih monoteističkih religija, poslanika Ibrahima i njegovog sina poslanika Ismaila, mir neka je s njima. Vanjska dimenzija, koja se ogleda u izvršavanju obaveze prinošenja kurbana,  jeste međusobno približavanje vjernika i pomoć za one koji su u potrebi.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj, u sklopu svojih aktivnosti i usluga koje pruža svojim članovima, redovno učestvuje u akcijama kurbana u domovini Bosni i Hercegovini. Obzirom da savremeni način gradskog života ne omogućava da svaki vjernik lično izvrši obavezu kurbana, Islamska zajednica obezbjeđuje sistem i mogućnosti, da se institucionalno izvrši ova dužnost i obaveza. Putem akcije kurbana, na oragniziran i institucionalan način preko Islamske zajednice, vjernici pomažu da oni koji su u najvećoj potrebi za hranom, u toku čitave godine imaju obezbjeđene obroke. Kurbanske donacije se proslijeđuju školskim kuhinjama, studentskim domovima, javnim kuhinjama, domovima za nezbrinutu djecu, domovima penzionera i drugima u potrebi, čime se navedene grupe zbrinute najosnovnijom hranom za cijelu godinu dana. Važno je također spomenuti, da se svi kurbani, koje Islamska zajednica obezbjeđuje, nabavljaju od povratnika u manji bh entitet, čime se i na taj način pomažu i ekonomski jačaju naši hrabri povratnici na svoju imovinu. Uzgoj kao i sva organizacija oko prinošenja kurbana u islamskoj zajednici, prolazi najstožije higijenske i zdravstvene mjere i kontrole.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter