Hutbe

Kurban - pokornost, poslušnost i žrtva

Kurban - pokornost, poslušnost i žrtva Kurban - pokornost, poslušnost i žrtva

Zahvalni smo Uzvišenom Allahu na mnogobrojnim i različitim blagodatima, na opskrbi i na nebrojenim ni’metima. Izgovarajući salavate spominjemo poslanika Muhammeda, a.s., a radeći po njegovom sunetu slijedimo ga.

|

Hadž i kurban su pokazatelji tjelesnog i materijalnog ibadeta, a putovanje na hadž i obredi hadža i žrtvovanje kurbana su manifesti tog ibadeta.
Poštovana braćo,
ističući važnost žrtve kao materijalnog ibadeta Uzvišeni Allah, dž.š., je rekao:

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
“Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova,” El-Ena’am 162.

Svaki postupak istinskog vjernika na ovome svijetu je u ime Allaha, dž.š. i prema islamskom učenju svako djelo se prosuđuje prema namjeri. Približavanje Bogu postiže se čistim srcem i bogobojaznošću, a simbolika kurbana se temelji na žrtvi i bogobojaznosti baš kao i u primjeru dvojice Ademovih, a.s., sinova, Kabila i Habila.
Allah, dž.š., je kazao:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
"I ispričaj im istinito kazivanje o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena a od drugog nije, ovaj je rekao: 'Sigurno ću te ubiti!' - 'Allah prima samo od onih koji su bogobojazni - reče onaj." El-Maide 27.

Iz ljubomore i zavidnosti očigledne Kabil ubi iskrenog, i u pokornosti Bogu odanog, brata Habila zato što mu Allah darova Svoju blagodat i primi njegovu žrtvu koju on iskreno u ime Njegovo prinese.

Kroz ovaj primjer kurban se spominje kao iskrena pokornost Habila uzvišenom Allahu, dž. š., i rješavanje porodičnog spora među braćom.
Sama riječ kurban dolazi od glagola karrebe-jukarribu, što znači približite se, i podrazumijeva kretanje-radnju, stalno približavanje Allahu, dž.š., a što određuje smisao i cilj kurbana. Postoji i drugi arapski pojam koji se koristi za kurban “udhijjetun”, koji znači žrtva, žrtvovanje u ime Allaha, dž.š. Pitanje žrtve u islamu uvijek je vezano za lični odnos čovjeka prema svome Gospodaru. Bez žrtvovanja nema dobrih djela, nema Pravog puta (Sirati-Mustekima) baš kako nas uči i naš Vjerovjesnik Muhammed, a.s., koji je rekao: “Žrtvujte (kurban), to je sunnet vašeg praoca Ibrahima.

Još jedan spomen kurbana je u slučaju poslanika Ibrahima, a.s.
Kurban kao izraz poslušnosti roditeljima spominje se u kur’anskom kazivanju o Ibrahimu a.s. i njegovom sinu Ismailu, a.s., gdje Uzvišeni Allah kaže:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
“I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: 'O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?' - 'O oče moj' - reče - 'onako kako ti se naređuje postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.” Es-Saffat 102.

Odlučan u svojoj iskrenoj namjeri, srca raskomadana i dušom prepunom tuge Ibrahim a.s., se nakani da učini žrtvu Gospodaru svome. I baš u tom trenutku začu glas: ”O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine; – to je zaista bilo pravo iskušenje!” Es-Saffat, 104.-106.

Kada je Ibrahim, a.s., pogledao u pravcu odakle je dolazio glas, ugledao je meleka Džibrila koji je nosio velikog, bijelog i rogatog ovna iz Dženneta kao zamjenu i iskup za njegovog sina Ismaila. Primjer Ibrahima, a.s. i Ismaila, a.s., uči nas da je svrha ovog kurbana bila očev otkup života njegova sina.

Draga braćo, u slučaju Ibrahima, a.s., i njegova sina Ismaila, a.s., pouka je da je Ibrahim, a.s., koji pripada odlazećoj generaciji spreman žrtvovati najdragocjenije što ima, svoga sina. A Ismail, a.s., koji pripada dolazećoj generaciji spreman je dati - žrtvovati najdragocjenije što ima, svoj život. Otac i sin, odlazeća i dolazeća generacija pokazuju svoju spremnost na žrtvu radi Boga, za islam i ideju Tewhida.

Allah, dž.š., je u suri Kevser kazao:

“Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, o­naj koji tebe mrzi sigurno će o­n bez spomena ostati.”

Zapitajmo se sada, braćo, iskreno, koliko su naše današnje odlazeće i dolazeće generacije spremne na žrtvu i koliko smo sami mi spremni na žrtvu, ne samo u smislu konkretnog klanja kurbana?!
Poslanik Muhamed, a.s., je u hadisu kojeg prenosi Tirmizi rekao:

Čovjek ne može uraditi bolje djelo za Bajram od klanja kurbana. Kurban će na Sudnji dan donijeti svoje rogove, vunu i papke. Njegova će krv biti primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju (prilikom klanja), zato dobrovoljno prinesite žrtvu.

Kurban je ibadet pojedinca - u slučaju Habila, ali i "porodični ibadet" - u slučaju Ibrahima, a.s. Jedan kurban dovoljan je za ibadet cijele porodice. Kurban je i ibadet generacija. U konačnici, kurban je ibadet Zajednice i naša Islamska zajednica tokom cijele godine dijeli kurbane potrebnima. Odgovorni ljudi iz Islamske zajednice rekli su o kurbanu:

“Kao što je prvi kurban u dvorištu Gazi Husrev-begove medrese bio izazov svog vremena i adekvatan odgovor poboljšanja nekoliko obroka za učenike Medrese, deset godina kasnije akcijom se uspijevaju pokriti ukupne potrebe učenika sa mesom i mesnim prerađevinama. Danas akcijom pokušavamo dati odgovor na izazove našeg vremena: podržati domaće uzgajivače, povećati domaći stočni fond, biti podrška domaćim klaoničarima i mesnim industrijama, domaćoj radnoj snazi, zapošljavanju i ukupnom privrednom razvoju domovine. Kurban na svom topraku, u svojoj domovini sa svojom Islamskom zajednicom. Socijalni aspekt akcije se ogleda u tome što ima organizovanu halal preradu i podrška je raznim ustanovama i pojedincima u stanju potrebe tokom cijele godine u Bosni i Hercegovini.”

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini putem Rijaseta i medresa pruža i usluge klanja kurbana onima koji nemaju uslova da sami to urade, da im olakša izvršenje obaveze i ibadeta.
Princip kurbana je individualni, međutim kurban treba razumijeti kao porodični ibadet, a posebnost kurbana je socijalna dimenzija gdje podjela kurbana na tri djela upućuje na važnost brige o zajednici.

Nakon svega navedenog možemo zaključiti da prinošenje žrtve u ime Allaha dž.š. - kurban odgaja generacije koje su pokorne Allahu, dž.š., poslušne roditeljima i spremne podnijeti žrtvu za Zajednicu u Njegovo ime.

Molimo Allaha, dž.š., da krv naših kurbana čuva krv naše djece i naših porodica onako kako je kurban sačuvao Ismaila, a.s., i njegovu krv. Molimo Allaha, dž.š., naši kurbani budu otkup za nas i naše porodice. Amin

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter