Hutbe

Hutba glavnog imama IZBNj Aldin ef. Kusura povodom mjeseca Rebi´u-l-evvela

Hutba glavnog imama IZBNj Aldin ef. Kusura povodom mjeseca Rebi´u-l-evvela Hutba glavnog imama IZBNj Aldin ef. Kusura povodom mjeseca Rebi´u-l-evvela

MUHAMMED A.S. - NAJLJEPŠI UZOR

|

Hvala Uzvišenom Allahu, Gospodaru svega što vidimo i što ne vidimo, Gospodaru dunjaluka, ahireta, Dženneta i Džehennema, Gospodaru nebesa i Zemlje i svega što je na njoj; Gospodaru meleka, džina, šejtana, ljudi i poslanika. Neka je Allahov spas i mir na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, ashabe, tabi'ine i tabi-tabi'ine. Neka je Allahov mir i spas, na sve nas, draga i poštovano braćo.

Mi se nalazimo u odabranom mjesecu, Rebiul-ewelu, mjesecu Allahove milosti, u kome se rodila naša milost, milost svih svjetova, plemeniti Pejgamber Muhammed a.s. Mjesec Rebiul-ewel je treći mjesec u hidžretskom kalendaru, a njegov 12. dan posebno je interesantan za sve muslimane svijeta, jer asocira na dan rođenja plemenitog Poslanika a.s. Stoga, muslimani u cijelom svijetu obilježavaju mevlud-rođenje Muhammeda a.s., kao milost i blagodat koja osnažuje duh vjernika, vjeru, nadu, a posebno u vremenima u kojima se nalazimo kada se cijelo čovječanstvo suočava sa nemoralom, moralnim posrnućem ljudske svijesti i savjesti, kada se ljudsko dostojanstvo stavlja na marginu društva a čast nepostoji, kada se uništavaju autoriteti a uzori postaju ličnosti sa estrade, sportisti, političari, umjetnici, a zapostavlja se istinski uzor. Uzvišeni Allah dž.š., upućuje na Poslanika, a.s., kao uzora u našim životima na ovom svijetu, pa kaže:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا    

  «Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga ko se nada Allahovoj milosti i nagradi na Budućem svijetu i koji mnogo Allaha spominje.»    (El-Ahzab, 21)

Muhammeda, a.s., sina Abdullaha ibn Abdul-Mutalliba i majke Amine, prvi Božiji poslanik Adem, a.s., bijaše vidio u Džennetu »Gdje mu ime na vratima džennetskim, slovima od svjetlosti, bijaše ispisano.»

U povijesti ljudskog roda nikada  niko nije opisivan tako predano kao Muhammed, a.s. Nijedna pojedinost iz njegovog života nije ostala nezabilježena. Svaki njegov pokret, korak, gest, riječ i djelo su pamćeni. Precizno smo obaviješteni o tome kako je Poslanik sjedio, gledao, hodao, slušao, klanjao, učio Kur'an, kako se odijevao, kako se šalio, komunicirao i ratovao, radio, smijao i plakao. Njegove supruge, koje su nazvane UMMEHATUL-MU'MININ (majke pravovjernih) obavijestile su nas o njegovom bračnom i porodičnom životu, kako bismo u svemu mogli slijediti Allahova Poslanika, kao što Allah kaže: «Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.»

Glavni imam IZBNj, Alien ef. Kusur
Glavni imam IZBNj, Aldin ef. Kusur

Cijenjeni džemate! 

Cilj današnje hutbe nije historijskog karaktera, već da kroz nekoliko primjera ukažemo na savjete koje nam je ostavio Muhammed a.s., te da odgovorimo sebi na nekoliko pitanja: Šta je nama Muhammed a.s. u životu? Koliko nam je stalo do Poslanika? Kako se ophodimo prema njemu? Poštujemo li njegove ostavštine? Koliko ustrajavamo na putu Sunneta?

Uzvišeni Allah kaže: »O vjernici, onaj od vas ko se okrene od svoje vjere, ko sa nama nije, zaista će Allah dovesti druge ljude, oni vole Allaha, i Allah njih voli…». Šta je nama Muhammed a.s., volimo li ga, slijedimo li ga, poštujemo li ga, gdje smo u rebiul-ewelu? Ovo je prilika, mjesec rebiul-ewel, da preispitamo svoju ljubav prema Pejgamberu, na svim poljima djelovanja. Zapamtimo! Ne možemo živjeti islam u stvarnosti sve dok nam ne bude stalo do Pejgambera, u svakom segmentu našeg života. U predaji stoji: »Niko od vas neće biti pravi mu'min, dok mu ne budem draži od djece, roditelja i svih ljudi!»

Jesmo li spremni na preispitivanje? U tome nam primjer može biti prva generacija muslimana, koja je pokazala najviši stepen ljubavi prema Muhammedu, a.s. Jedan od primjera te ljubavi jeste žena iz plemena Benu Dirar, kome su na Uhudu kao šehidi pali otac, brat i suprug. Kada su joj to saopštili, upitala je: »A šta je sa Allahovim Poslanikom, a.s.?» Rekoše: »On je dobro, majko i to kako ti voliš da je.» Reče: »Pokažite mi ga da ga vidim!» Oni joj ga pokazaše, a ona ga ugledavši, uzviknu: »Svaki je gubitak mimo tebe Allahov Poslaniče, beznačajan.» Kolika je to bila samo ljubav!? Ova žena je ovim gestom pokazala da joj je Poslanik,a.s., doista bio draži od svega pa čak i od oca, brata i supruga. Gdje je Poslanik u našim životima i djelima?

Jedna od najvećih zadaća čovjeka jeste uređenje društva i Zajednice u kojoj živi. Poslanik je bio imam - predvodnik džemata, kao i vođa Zajednice i države u kojoj su živjeli muslimani. On je organizirao sve službe koje su potrebne za funkcioniranje društvenog života, inicirao donošenje ustava, osmišljavao tadašnju politiku kao i samu odbranu države, i sve to je uradio sa svojim sljedbenicima koji su imali iskustva u datim poslovima. Poslanik je gradio Zajednicu a nije razgrađivao. Je li nam Pejgamber uzor u društvu, Zajednici, džematu?

Također, i odgoj i obrazovanje je jedna od najvećih ljudskih zadaća. Iako nepismen Pejgamber je imao najbolja pedagoška sredstva, na čemu mu i najveći pedagozi današnjeg vremena zavide. U povijesti pedagogije ne postoji ni jedan čovjek koji je odgojio toliko veliki broj učitelja kao on. I dan danas odgaja generacije muslimana. U njegovom uspjehu značajnu ulogu imao je fenomen „uzora“, koji je od izuzetno važnosti u oblikovanju ljudske moralne, psihičke, emocionalne, duhovne i društvene izgradnje. Je li nam Pejgamber uzor u odgoju i obrazovanju? Koga predstavljamo kao uzore svojoj djeci? 

U  njegovom životu ne možemo naći ništa što nije dostupno čovjeku, u čemu se ogleda savršenstvo njegove uzoritosti. Bio je najbolji uzor svakom vjerniku jer je posjedovao najsavršeniji moral. Njegov život je Kur'an preveden u djelo koji predstavlja primjer življenja, kojeg svaki od nas želi dostići. Poslanik je bio Kur'an koji hoda. Kao što to kaže h. Aiša: 

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 

«Njegov moral je bio Kur'an.» 

On je svoju misiju usredočio u odgajanje ljudskog morala, kazavši:

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ 

«Zaista, poslan sam da usavršim ćudi kod ljudi.»

Kakav je bio karakter Poslanika a.s. a kakav je naš, je pitanje na koje će svako od nas dati sebi odgovor! Poslušajte kakav je bio njegov karakter: »Poslanik je bio blag prema ljudima, pomagao ih a ne odmagao, mirio a ne zavađao, bolesne obilazio a ne zapostavljao, držao do komšijskih odnosa a nije ih raskidao, nikada se nikome nije svetio. Posjedovao je veliku darežljivost i plemenitost prema slabijim i nejakim... Nije nikog direktno kritikovao, niti je od njega neko nešto ružno prenio. Bio je najpravedniji čovjek i volio je praštati. Govorio je iskreno, i bio veoma tolerantan. Posjećivao je siromahe i s njima se družio. Veličao je Allahove blagodati a nije ih kudio. Uvijek bi pobjeđivao osmijehom. Bio je brižljiv i pažljiv tako da su ga nazivali ocem, ljude je vrednovao po bogobojaznosti. Bio je čovjek nenametljivog ponašanja, nije bio oštar, srdit i ljut, niti pokvarenjak. Bio je najstaloženiji čovjek na sjedeljci, kako to kaže Haridži bin Zejd. Jednom riječju kazano, posjedovao je svojstva zrelosti i izuzetne posebne ličnosti. Gospodar Njegov ga je odgojio i za njega kaže: «Ti si najljepše ćudi.» Je li nam Pejgamber uzor u našim karakterima?

Prije nego što ovo kratko izlaganje završimo sa nekoliko kur'ansko-hadiskih poruka, citirat ćemo jedan odlomak iz časopisa, koji sadrži dodatne Poslanikove odlike i njegov život u praksi: «Allahov Poslanik je čuvao svoj jezik od onoga što ga se ne tiče. Okupljao je svoje drugove i nije ih razdvajao. Ukazivao je počast zvaničnicima svakog plemena. Čuvao se ljudi  i bio oprezan pred njima, bez obzira što se nije bojao da će mu nanijeti zlo. Posjećivao bi svoje drugove. Volio je da zna šta se dešava u narodu. Potpomagao je dobro i bodrio na dobro. Mrzio je zlo i odvraćao od zla. Bio je umjeren. Nije bio prevrtljiv. Za svaku stvar je imao mjeru. Nije uskraćivao pravo onome ko ga zaslužuje, a nije ga davao onome ko ga ne zaslužuje. Ovo je važilo i za one koje su ljudi izabrali na položaje. Najviše je cijenio one koji su upućivali na dobro. Najviše je cijenio one koji su bili darežljivi i koji su pomagali drugima. Nije bio isprazan. Stalno je zikr činio. Nije nigdje dugo boravio. Nije imao određeno mjesto za sjedenje. Kada dođe u neko društvo, sjeo bi na prvo prazno mjesto. Tako je naređivao i drugima da čine. Uvažavao je svakoga na sjedaljci i svakome posjećivao dužnu pažnju, da ne bi ko pomislio da je manje važan od drugoga.» Gdje je Poslanik u našim životima? Gdje smo mi? Mi smo jedan drugome najveći neprijatelj. Niko u nikoga nema povjerenje, svako je prljav... kao što hafiz Kenan jednom reče: i previše dušmana imamo, da bi ti i ja, i jedni drugima bili neprijatelji.

Kako biti neprijatelj kada smo u mjesecu u kome je stvorena milost darovana

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 

«A tebe smo kao milost svjetovima poslali.» (El-Enbija, 107)

Braćo, on nije milost svim ljudima, nego onome ko se odazove Poslanikovu pozivu, onome ko ga slijedi i kome je on uzor. A ko se ogluši o njega sam sebi uskraćuje blagodat darovanu svim svjetovima. Zato, braćo, budite od onih koji se odazivaju Poslanikovom pozivu, pa ćete osjetiti slast Allahove milosti. Ne dozvolite da vas šejtan zavara i ponudi vam svoj poziv. 

Poslušajte još nekoliko savjeta najljepšeg uzora:

«Ako nisi kadar činiti dobra djela, onda makar ne nanosi ljudima zlo, jer se i to ubraja u sadaku kojom ćeš se iskupiti.«

Prenosi se od Malik ibn Enesa r.a. da je došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika a.s., pitavši ga kada će Sudnji dan? Allahov  Poslanik a.s. ga upita: «Šta si pripremio za njega? «Čovjek odgovori: «Nisam pripremio mnogo namaza i posta, niti sadake za budući svijet, ali volim Allaha dž.š. i Njegovog Poslanika.«  Muhammed a.s. je odgovorio: «Bit ćeš sa onim koga voliš.«

Na kraju preporučujemo sebi i vama da u mjesecu  rebiul-ewelu pročitamo jednu knjigu o Allahovom Poslaniku, da nagradimo učenika ili studenta, stipendijom ili na drugačiji način, da se izmirimo ako smo s nekim u zavađi, pomognemo drugome, budemo na usluzi svojim džematima, i da što više vremena provedemo u ibadetu donoseći što više salavata na Pejgambera, jer je Allahov Poslanik a.s.  rekao: «Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.«

Molim Allaha, dž.š., da nas uputi na prvi put, ojača iman u našim srcima, podari snage kako bismo slijedili sunnet i podari nam dobar sluh kako bismo čuli poziv Allaha i Njegova Poslanika u Džennet. Uzvišeni Bože, daj nam snage da ustrajemo na pravom putu kojeg nam je pokazao Muhamed a.s., svojim životom i djelom. Amin.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter