| Namaska vremena FAQ | Nisab na dan 21.06.2024 : | |

Zekat na poljoprivredne proizvode

Obračunaj protuvrijednost u novcu

Prirodno navodnjavanje

Zekat na poljoprivredne proizvode se daje na ukupne prinose u iznosu od 10% za prirodno navodnjavane.

/kg

Kombinovano navodnjavanje

Zekat na poljoprivredne proizvode se daje na ukupne prinose u iznosu od 7.5% za poljoprivredne proizvode koji su navodnjavani dijelom prirodnim, a dijelom vještačkim putem.

/kg

Vještačko navodnavanje

Zekat na poljoprivredne proizvode se daje na ukupne prinose u iznosu od 5% za poljoprivredne proizvode koji su navodnjavani vještačkim putem.

/kg

Zekat na stoku

Krupna stoka

Ukoliko imate 30 goveda ili više, ali manje od 40, dužni ste izdvojiti jedno goveče u drugoj godini. Za broj goveda između 40 i 59, zekat je jedno june u trećoj godini, za 60-69 dvoje junadi, 70-79 jedna junica od tri godine i jedno june, za 80-89 dvije junice od tri godine, za 90-100 troje junadi. Za veći broj goveda, na svakih sljedećih 40 grla dodaje se jedno june u trećoj godini, a na svakih sljedećih 30 dodaje se jedno june u trećoj godini.

Ovce

Za ovce ili koze izdvajate zekat ukoliko posjedujete 40 ili više grla. Ukoliko broj grla ne prelazi 120, dužni ste izdvojiti jednu ovcu ili kozu. Za broj grla između 121 i 200, zekat su dvije ovce ili koze, za 201-399 tri ovce ili koze, za 400-499 četiri ovce ili koze. Na svakih sljedećih 100 ovaca ovom broju dodaje se jedna ovca ili koza.

Koze

Za ovce ili koze izdvajate zekat ukoliko posjedujete 40 ili više grla. Ukoliko broj grla ne prelazi 120, dužni ste izdvojiti jednu ovcu ili kozu. Za broj grla između 121 i 200, zekat su dvije ovce ili koze, za 201-399 tri ovce ili koze, za 400-499 četiri ovce ili koze. Na svakih sljedećih 100 ovaca ovom broju dodaje se jedna ovca ili koza.

Zekat na med

Med

Med se tretira kao poljoprivredni proizvodi pa procenat zekjata na njega podliježe propisu o zekjatu na poljoprivredne proizvode. Zekat na med iznosi 10%

km/kg
izračunaj zekat
Pretplatite se na naš newsletter