| Namaska vremena FAQ | Nisab na dan 21.05.2024 : | |

Obračun zekata na trgovačku robu

Roba u maloprodajnim objektima

Unesite ukupnu vrijednost robe u maloprodajnim objektima.

Roba u veleprodajnim objektima

Unesite ukupnu vrijednost robe u maloprodajnim objektima.

Novac dobiven od prodaje robe i usluga

Ukoliko se radi o marketinškim, IT, zastupništvima i sličnim kompanijama, unesite iznos novca od usluga.

Obaveze prema dobavljačima

Unesite ukupnu vrijednost obaveza prema dobavljačima. Iznos se oduzima od ukupnog iznosa zekata.

Pozajmice i krediti uzeti za kupovinu robe i razvoj poslovanja

Oduzimaju se samo dospjele, a neizmirene obaveze ili rate kredita, do datuma obračuna.

izračunaj zekat
Pretplatite se na naš newsletter