| Namaska vremena FAQ | Nisab na dan 21.06.2024 : | |

Sirovine, roba i zalihe

Sirovine, roba i zalihe

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Proizvodi u fazi proizvodnje

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Finalni proizvodi

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Roba

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Plaćena, a ne dobivena roba

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Zalihe

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Isporučena roba (naplaćena)

Roba koju treba naplatiti od klijenata, pravnih subjekata unutar grupacije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Roba koju treba naplatiti od ostalih klijenata (kupaca)

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Ostala naplativa roba depoziti i jamstva

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Pozajmice, vrijednosni papiri, investicije

Dionice (procenat vlasništva) u pravnim licima koji posluju u okviru grupacije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Dionice u ortačkim grupama

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Druge kratkoročne investicije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Pozajmnice, krediti dati pravnim licima koji djeluju u okviru grupacije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Pozjamnice, krediti dati ortacima

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Drugi dati kratkoročni krediti i pozajmnice

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Osobne dionice

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Gotov novac i njegovi ekvivalenti

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Pasiva, postojeći dugovi

Krediti uzeti od pravnih subjekata koji djeluju unutar grupacije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Krediti uzeti od drugih poslovnih subjekata

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Ostali krediti

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Postojeći računi za plaćanje pravnim licima unutar grupacije

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Postojeći računi za plačanje ortačkim grupama i ostalim pravnim licima

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Postojeći računi za plaćanje za druga pravna lica

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Porezi

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Ostali dugovi

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Krakoročna zaduženja

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Imovina koja se odbija

Imovina koja nije zekatibilna (nedozvoljena imovina kao što su kamata,alkohol, kocka, igre na sreću, imovina stečena krađom ili ostalim nedozvoljenim radnjama)

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Imovina u ogranićenom vlasništvu (voda, telefon, električna energija)

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Finansijka zaduženja, krediti

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Imovina na koju je već obračun zekat (kao što je dividenda na koju je već obračun zekat)

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

Neproduktivna imovina (uključujući i nenaplative pozajmice, robu kojoj je istekao rok, ...)

Unesite tražene vrijednosti u odgovarajuća polja.

izračunaj zekat
Pretplatite se na naš newsletter