Projekti

Kurban 2024

Kurban 2024 Kurban 2024

Kao i prethodnih svih godina, Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj u suradnji sa matičnom Zajednicom u Bosni i Hercegovini i ove godine nudi mogućnost žrtvovanja kurbana.

Na organiziran način, institucionalno i uz poštivanje svih propisa vezanih za kurban, vjernicima, koji realiziraju svoje kurbane preko Islamske zajednice, omogućeno je da na ovaj način ispune svoju vjersku dužnost, da njihov kurban bude usmjeren i iskorišten u najbolje svrhe za koje je i predviđen.

Kroz akciju “Kurbani 2024” nadležne institucije Islamske zajednice će izvršiti organizirani otkup i osigurati kurbane za humanitarne potrebe i potrebe obrazovnih institucija u našoj zemlji, po jedinstvenoj cijeni od 250 €.

Kurbansko meso se dijeli najpotrebnijim, a osim povratnicima i socijalno ugroženim u povratničkim dijelovima Bosne i Hercegovine, kurbansko meso stiže i do različitih institucija. U toku samog Bajrama veliki dio mesa se raspodijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog, zdravstvenog i obrazovnog karaktera. Osim jednokratnih podjela, Islamska zajednica tokom cijele godine vrši podjelu i prerađenog mesa ustanovama i pojedincima u stanju potrebe.

Voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice, dr. Bilal Memišević je ovom prilikom istakao: ”Prošle godine smo zaključili akciju s nešto više od 30.000 kurbana. Ako uzmemo u obzir da je apsolutna većina kurbana nabavljena od domaćih proizvođača, uzgajivača, da je realizirana domaćom radnom snagom, domaćim izvršiocima ovog posla, da su angažirani domaći kapaciteti koji imaju halal certifikat koji je izdala Islamska zajednica, to nas navodi da ova akcija u jednom širem smislu ima veliku, značajnu ulogu, u ekonomskom, društvenom, socijalnom aspektu Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda. Većina mesa bude prerađena i dostupna ljudima u stanju potrebe, kako fizičkim tako i pravnim licima."

Islamska zajednica će opravdati povjerenje svih koji budu svoje kurbane preko nje realizirali, na najbolji način, vodeći računa o šerijatskim normama, vodeći računa, s nadležnim institucijama, da se sve veterinarsko-sanitarne norme, uslovi i standardi ispune.

Povratak na arhivu