Džemati

Šta je džemat?

Šta je džemat? Šta je džemat?

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

|

Džemat je sačinjen od grupe domaćinstava na jednome području, koji kroz organiziran i institucionalan način, ostvaraju svoja vjerska prava. Status, prava i dužnosti, te način rada džemata, regulisan je jedinstvenim statutom IZBNj.

Osnovni organi džemata su džematska skupština i džematski odbor. Džematski odbor osigurava uvjete za obavljanje vjerskog života na nivou džemata i brine se o vjerskim potrebama i pravima svojih članova. Predsjednik džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima te predsjedava skupštinom džemata. Imam je član džematskog odbora po položaju i predstavlja džemat u pitanjima vjere i vjerskih obreda.

Svaki imam u IZBNj mora da posjeduje dekret o postavljenju na dužnost imama u džematu, od strane Reis uleme kao vrhovnog poglavara Islamske zajednice.

Prvi džemat u Njemačkoj od strane Islamske zajednice je osnovan u Aachenu 1979. godine. U sklopu IZBNj djeluje oko osamdeset džemata. Džemati koji djeluju na području jedne pokrajine ili regije u SR Njemačkoj, organizirani su u Medžlis IZBNJ. Na području SR Njemačke, djeluje pet Medžlisa.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter