IZBNJ

Održan sastanak Izvršnog odbora IGBD

Održan sastanak Izvršnog odbora IGBD Održan sastanak Izvršnog odbora IGBD

U prostorijama IZBNJ u Wiesbadenu je u subotu održan sastanak Izvršnog odbora IZBNJ, pod predsjedavanjem predsjednika Zajednice Zenahira Mrakovića. Usvojeni su zaključci sa prethodne sjednice i predstavljena je realizacija istih.

|

Tretirana je problematika stanja u pojedinim džematima, te su shodno potrebama usvojeni određeni prijedlozi za rješenja aktuelne problematike.
Članovi Izvršnog odbora, na osnovu svojih zaduženja, predstavili su planove i programe rada do kraja tekuće godine, kao i načelne pravce djelovanja u narednoj godini. Predloženi planovi su jednoglasno usvojeni, sa posebnim akcentom na rokove realizacije istih.
Razmatrani su upiti i stanje u pojedinim manjim džematima kao i način rješavanja izazova sa kojim se isti susreću.
Usvojen je prijedlog o osnivanju Fonda solidarnosti, kako bi se na sistemski način uredila ta oblast.

Predstavljen je plan i program obilježavanja Dana genocida u Srebrenici. Zaključeno je da se ovome pitanju posveti posebna pažnja i da se intenzivira realizacija zajedničkih projekata IZBNJ i džemata, kojima će se u toku čitavog mjeseca jula tretirati tema genocida.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter