Džemati

Kongres Mreže mladih IZBNJ

Kongres Mreže mladih IZBNJ
Kongres Mreže mladih IZBNJ Kongres Mreže mladih IZBNJ Kongres Mreže mladih IZBNJ Kongres Mreže mladih IZBNJ Kongres Mreže mladih IZBNJ Kongres Mreže mladih IZBNJ

U periodu od 7. do 9. Juna 2024. u Hannoveru je održan Kongres Mreže mladih IZBNJ. Na kongresu su učestvovali predstavnici omladine sa svih 5 medžlisa sa prostora cijele Njemačke.

|

Cilj ovog okupljanja je retrospektiva aktivnosti koje omladina sprovodi u svojim džematima, koncipiranje novih projekata i planiranje smjernica za budući rad.

Na kongresu su razmatrani dosadašnji rezultati rada Mreže mladih IZBNJ, razgovaralo se o izazovima sa kojima se susreće omladina u džematima i društvu i iznešeni su prijedlozi kako da rad Mreže mladih IZBNJ bude još uspješniji.

Kongresu je ispred Izvršnog Odbora IZBNJ prosustvovao glavni Imam IZBNJ Aldin ef. Kusur, koji doprinio diskusiji prvog dana sjednice. Efendija Kusur je sa mladima razgovarao o njihovoj identifikaciji sa IZ i podstakao ih da se što više uključe u rad svojih džemata i medžlisa, naglašavajući da će djelovanje omladine dobiti jasniju strukturu nakon formiranja svih medžlisa na području SR Njemačke, što će se desiti uskoro.

Glavni imam je čestitao MM na dosadašnjim rezultatima i izjavio da nakon ovog sasatanka sa omladinom vidi jasnu potrebu da sa imamima radi na intenzivnijem radu sa omladinom, podrctavajući da omladina treba da ima svoje mjesto u strukturama IZ na svim nivoima, a pozivajući omladinu da čuvaju zajednicu koju su igradili njihovi roditelji.

Drugom danu kongresa MM prisustvovala je Dr. Amra Hodzic član IO IZBNJ zadužena za rad sa omladinom. Drugog dana kongresa, kao što je planirano izvršen je izbor novog rukovodstva MM IZBNJ.

Rukovodstvo MM IZBNJ za narednih 2 godine, činiti će Alem Zahirović ( džemat Ulm) i Rusmir Mujanović (džemat Offenbach), i još 5 članova, po jedan iz svakog medžlisa.

Na kraju sastanka je Dr. Amra Hodžić čestitala novoizabranom rukovodstvu, zahvalila se i pohvalila rad dosadašnjeg rukovodstva Mreže mladih, pozivajući omladinu da se uključe aktivnim radom u svoje džemate, da ponude podršku dzematima jer su njihove ekspertize i kompetencije itekako potrebne u svim segmentima djelovanja džemata.

Alem Zahirović, novoizabrani predsjednik Mreže mladih IZBNJ je pozvao omladinu da mu i dalje pružaju podršku u radu, izražavajući motivaciju da svoja iskustva koja je sticao godinama u svome džematu i medžlisu, prenese na nivo cijele Njemačke i radujući se brojnim novim projektima koje će uskoro sa timom omladine detaljnije koncipirati i sprovesti.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter