IZBNJ

Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ

Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ
Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ Jubilej-30 godina od imenovanja prvog glavnog imama u IZBNJ

NAVRŠILE SU SE TRI DECENIJE OD IMENOVANJA GLAVNOG IMAMA ZA SR NJEMAČKU I NJEGOVOG ZAMJENIKA

|

KARLSRUHE, 10. januar 1994. godine – Kamp-Lintfort, 10. januar 2024. godine

Naibu-reis Dr. Mustafa Cerić, bivši reisu-l-ulema (1993.-2012.) u čijoj je pratnji bio i gl. i odgovorni urednik IIN Preporod gosp. Aziz Kadribegović, je posjetio početkom 1994. godine naše džemate u SR Njemačkoj i tom prilikom su organizirana dva skupa, u Oberhausenu, 08.01.1994. god., u sali braće Kadrić, Hazbe i Husnije i u Karlsruhe, 09.01.1994. godine u mesdžidu.
U Karlsruhe nakon mevludskog programa i obraćanja naibu- reisa Dr. Cerića, uslijedili su sastanci sa imamima i aktivistima džemata, SDA, Merhameta, raznih udruženja sa BH predznakom.

Sastanak je trajao do kasno u noć jer je bilo vanredno stanje u Bošnjaka zbog agresije na domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu, Bošnjaci su okusili svu žestinu srpskih i hrvatskih konclogora, ubistava, silovanja, urbicida, genocida...preko milion Bošnjaka je prognano.. i našlo se u Z. Evropi a neki i u Turskoj.
Poslije pola noći naibu-reis Dr. Cerić je postavio pitanje imamima: „Hoćete li vi birati glavnog imama ili dajete povjerenje meni da ja imenujem“? Imami su povjerili naibu-reisu da imenuje glavnog imama.

U podrumske prostorije mesdžida naibu-reis Dr. Cerić je pozvao prve kandidate, na razgovor, Dr. Ibrahima ef. Džafića i Hamzu ef. Subašića, imame iz dva džemata u Štutgartu. Poslije toga je pozvan Ismet ef. Bećić, prof. u GHM-i koga je agresija na BiH zatekla na mjestu ramazanskog imama u Wittenu. Četvrti je pozvan Mustafa ef. Klanco, imam iz Kamp-Lintforta. Nakon kraće diskusije naibu-reis je imenovao Mustafu ef. Klanco za glavnog imama i Hamzu ef. Subašića za zamjenika glavnog imama džemata u SR Njemačkoj. Dekrete je na laptopu i štampaču u jedan sat poslije pola noći odštampao Erzad Mikić.

Nakon konaka naibu-reis je ovlastio glavnog imama i dao mu zadatak da provede akciju ZSF u Zapadnoj Evropi, počne sa pripremom seminara za sve imame u dijaspori (Keln, juli 1994. god.) i da izdaje dekrete za glavne imame u skandinavskim zemljama i zemljama BENELUX i imamima koji imaju džemate u SR Njemačkoj i da tako uvezuje zajednicu u Z. Evropi. Bez ikakvog pravnog akta počelo je administrativno koordiniranje džematima u Njemačkoj.

Glavni imam je uradio Satzung i sazvao najbliže saradnike, poznanike i prijatelje da osnuju, kao predsjednici džemata, KROVNU organizaciju džemata u Njemačkoj pod nazivom VIGB e.V.
15. oktobra 1994.g. su se na skupštini u Dortmundu, kao osnivači krovne zajednice, pojavili predstavnici nekoliko bošnjačkih džemata sa područja NRW-SR Njemačke i potpisali statut na osnovu kojeg je ona po prvi put registrirana pod prvobitnim oficijelnim nazivom Islamska zajednica Bošnjaka u Zapadnoj Europi. Tada nas je nosila ideja okrupnjavanja naše zajendice.
Potpisnici su bili:

1. h. Smail Šahović u ime IKC Düsseldorf,
2. Mustafa Ajanović, u ime IKC Dortmund,
3. h. Ibrahim Burnić u ime IZ Hamm,
4. rahm. h. Smail Joldić u ime IKC Witten,
5. h. Ibrahim Huseinbašić u ime IKZ »Gazi Husrevbeg« Köln,
6. h. Šefik Burnić, u ime IZ Kamp-Lintfort, i
7. Uzeir Ćosić, u ime IZ Oberhausen.

U periodu od imenovanja glavnog imama, do pravne registracije kod nadležnih organa vlasti, vrši se interno ustrojstvo Islamske zajednice, tako da ona biva ustrojena po principu 6 regionalnih cjelina na čijem čelu stoje oblasni imami.
U maju 1995.g. uslijedilo je i oficijelno priznanje od strane Osnovnog suda u Rheinberg. Prema izvadku iz registra zajednica kod Osnovnog suda Rheinberg su upisani Mustafa Klanco-predsjednik i Ahmed Fetić-zamjenik predsjednika.
Članovi Upravnog Odbora krovne zajednice Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj su bili:
Mustafa Klanco, Ahmed Fetić, Ramiz Memiš, Zijad Suljić, Hamza Subašić, Advan Ljevaković, Fikret Arnaut, Akif Džaferović, Ibrahim Husejinbašić, Ibrahim Burnić i Husejn Johić

Uglavnom su članovi upravnog Odbora Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj bili i članovi Užeg Savjeta glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Od vremena imenovanja glavnog imama, uspostavljanje unutarnjeg ustrojstva, te pravne registracije, Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je djelovala u sljedećoj formi:
- Džematski odbor, kojeg predstavljaju imam i predsjednik džemata
- Oblast, koju predstavljaju oblasni imam, zamjenik oblasnog imama i predstavnik iz reda istaknutih džematlija
- Centrala IZ-e (tako smo je nazvali), koju predstavlja Glavni imam i sekretar
- Uži savjet glavnog imama kojeg sačinjavaju glavni imam, sekretar i oblasni imami,
- Širi savjet glavnog imama kojeg dodatno sačinjavaju zamjenici oblasnih imama, te istaknute džematlije
- Vijeće-šura (Skupština VIGB) kojeg sačinjavaju svi imami i predsjednici džematskih odbora.


To je bio okivir u kojem smo djelovali do 2007. godine kada smo zaimali status Mešihata i Muftijstva i izabrali organe i prvog muftiju. Za predsjednika Sabora je izabran Dr. Bernes Alihodžić a za predsjednika Mešihata Mustafa ef. Klanco. 28. jula 2007. godine Sabor IZ-e u BiH je, na prijedlog reisu-l-uleme Dr. Mustafe ef. Cerića , imenovao Mustafu ef. Klanco za muftiju u Mešihatu IZBNJ.

Na izborima 2011. godine Sabor bira Dr. Nedima Makarevića za predsjednika KO IZBNJ a Pašu ef. Fetića za muftiju. Dr. Makarević će se nakon par mjeseci povući sa dužnosti, a Pašo ef. Fetić će biti dva mandata v.d. muftije IZBNJ. Poslije Dr. Makarevića, za predsjednika KO IZBNj je izabran Edin Atlagić i on će obnašati tu dužnost do spajanja dužnosti predsjednika i vjerskog poglavara. Pašo ef. Fetić će ujedno jedan mandat biti predsjednik KO IZBNj i v.d. muftije. Danas smo, kao krovna organizacija džemata u SR Njemačkoj nakon 30 godina , u statusu iz 1995. godine, nešto modifikovanom, samo što nismo svi više mladi. Mešihat i Muftijstvo u SR Njemačkoj su ugašeni. Sve krovne organizacije u Evropi, njih deset, su odlukom Sabora IZ-e u BiH, u decembru 2018. godine, dobile jednog muftiju Dr. Osmana ef. Kozlića, koji je ujedno trebao biti i glavni imam u IZB-a u Njemačkoj. Nakon smjene Dr. Osmana Kozlić sa pozicije muftije, prestala mu je i dužnost glavnog imama. Uslijedilo je imenovanje za glavnog imama Dr. Halima ef. Alibašića, imama iz Hamburga, da bi nakon njegova odlaska u penziju, reisu-l-ulema Dr. Husein ef. Kavazović, u 2023. godini , imenovao Aldina ef. Kusura za glavnog imama KO IZBNJ. Odlukom Rijaseta IZ-e u BiH, odnosne reisu-l-uleme Dr. Huseina Kavazovića novi v.d. muftije u Zapadnoj Europi je zamjenik reisu-l-uleme Dr. Enes ef. Ljevaković.
Dosadašnji glavni imami IZBNJ: Mustafa ef. Klanco, Dr. Osman ef. Kozlić,Dr. Halim ef. Alibašić i Aldin ef. Kusur

Predsjendici KO IZBNJ: Mustafa Klanco, Dr. Nedim Makarević, Edin Atlagić, Pašo Fetić, Dr. Osman Kozlić i Zenahir Mraković.

Muftije Mešihata IZBNJ: Mustafa ef. Klanco, v.d. muftije Pašo ef. Fetić

Muftije za Zapadnu Europu: Dr. Osman ef. Kozlić i v.d. Dr. Enes Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme IZ-e u Bosni i Hercegovini.

Ovaj jubilej je trebalo uklopiti u službenu i radnu posjetu delegacije Rijaseta IZ-e na čelu sa reisu-l- ulemom Dr. Kavazovićem u novembru prošle, 2023. godine i upriličiti svečanost tim povodom. Organizirati Simpozij i odrediti strateške pravce i ciljeve djelovanja u ČETVRTOJ DECENIJI.

Svim saradnicima za period 1994.-2011. godina i svima onima koji(e)su se ugradili u ovaj naš zajednički projekat, a puno ih je od mašrika do magriba i naše lijepe Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova, Crne Gore, Makedonije ….čestitam ovaj jubilej, rahmet dušama onih koji su preselili na ahiret a uputu onima koji će, ako Bog da, nastaviti ono što smo mi utemeljili!

DA NAM SVEMOGUĆI ALLAH DŽ.Š. UKABULI ŠTO SMO DOBRA UČINILI, GRIJEHE OPROSTI I NAŠIM NASLJEDNICIMA I POTOMCIMA U OVOM POSLU DADNE PRISEBNOSTI, MUDROSTI, HRABROSTI I USPJEHA! Amin!

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter