IZBNJ

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024.
Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj - Hadž 2024.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj u suradnji sa partnerskom agencijom Hidma Reisen, suorganizovala odlazak hadžija iz Njemačke i nekih zemalja iz susjedstva na hadž.

|

Sam proces organiziranja je uveliko krenuo već nekoliko mjeseci prije hadžskih dana i to kroz stalnu korespondenciju sa kandidatima, kada je u pitanju pomoć oko registracije na platformi Nusuk Ministarstva za hadž Saudijske Arabije, te održavanje edukativnih seminara na prostoru svih medžlisa na prostoru Njemačke.

Sve naše hadžije su tokom 7. i 8. juna 2024. godine otputovale sa aerodroma iz Frankfurta i Minhena u pet letova do Medine različitim avio linijama. Smiještanjem hadžija u zajednički hotel Saja al-Madina u neposrednoj blizini Poslanikove džamije, naše hadžije su uživale u mirisnoj Medini, klanjajući i boraveći što više u haremu Poslanikove džamije. Uspjeli smo da dobijemo posebne grupne termine za žene i muškarce, te smo imali priliku posjetiti Rewdu i provesti emotivne momente u “džennetskoj bašti” na Zemlji.

U večernjem terminu drugog dana boravka u Medini upriličen je obilazak znamenitosti oko Poslanikove džamije, kao što su dvorište Sekifa Beni Saide, Ebu Bekrova, r.a., džamija, džamija Alije, r.a., džamija Omera, r.a., Mesdžidul-gamame te Džennetul-bekija. Predzadnjeg dana boravka, u jutarnjim satima je organizovan obilazak šireg prostora predgrađa Medine i to mjesta, koja su od historijskog značaja za muslimane. Posjetili smo Mesdžidu Kuba, prvu u islamu sagrađenu džamiju, zatim brdo Uhud te u povratku u hotel u prolazu vidjeli džamiju na Hendeku i Mesdžidu Kibletejn (džamiju sa dvije kible).

S obzirom da smo od strane Ministarstva za hadž Saudijske Arabije dobili aviokarte sa tačno navedenim datumima polaska, boravak u Medini je bio prilično kratak te su i planirane aktivnosti i pripreme za odlazak u Mekku morale biti intenzivne gdje smo tokom jednog dana imali i po tri planirane aktivnosti. Posljednja u nizu tih aktivnosti bio je edukativni seminar za hadžije na kome su predstavljeni način kako se obavlja umra, zatim tehnička pitanja u vezi sa putovanjem prema Mekki koje nam predstoji, te su podijeljeni ihrami hadžijama kao poklon IZBNJ. Hadžije su pokazale visok nivo spremnosti na saradnju, bez problema se krenulo put Mekke u utorak, četiri dana prije Dana Arefata.

Dolaskom u Mekku te smještanjem u hotel Makarim Umm al-Qura u kasnim večernjim satima, umru, koja je bila tako ugodna i odmarajuća, obavili su u srijedu ujutro, a predvodili su je Suad ef. Hodžić, glavni ovogodišnji vodič za hadž ispred IZBNJ i Izet ef. Bibić. Za pet hadžija koji zbog starosti ili iznemoglosti nisu bili u stanju obaviti zajedničku umru, u popodnevnim satima istog dana je priređen i njihov poseban odlazak u harem Kabe, radi obavljanja ovog predhadžskog obreda, koristeći servis koji nudi uprava Kabe za ovakve slučajeve. Time su se sve hadžije oslobodile od ihramskih zabrana, a vrijeme do početka hadžskih obreda smo svim hadžijama savjetovali da koriste u čuvanju energije za dane koje slijede te da izbjegavaju nepotrebno izlaganje suncu.

U četvrtak smo u hotelu održali predavanje i seminar o obredima koje slijede već od Dana Arefata pa do kraja hadža. Suad ef. je u predavanju između ostalog ukazao na značaj zdravlja u životu muslimana koje je nakon blagodati vjere možda najbitniji resurs koji čovjek ima. - Musliman koji je iskušan zdravljem nije u mogućnosti da izvršava mnoge islamske dužnosti. Bolestan musliman ne može postiti; njegov namaz nije isti kao kada je zdrav; bolestan čovjek ne može u punom kapacitetu raditi te samim tim će i njegov zekat možda biti neobavezan jer neće imati nisaba; obred hadža takođe zahtjeva veliku fizičku spremnost i zdravlje pa će i ova islamska dužnost kod bolesnog i iznemoglog hadžije teći drugačije i sa manjim intenzitetom nego kod zdravog. Jedino šehadet kao islamska dužnost ostaje instrument održavanja veze s Bogom u čemu su jedino i bolestan i zdrav jednaki- pojasnio je Suad ef. govoreći o značaju prvih deset dana ovog mubarek mjeseca na čemu trebamo biti Allahu neizmjerno zahvalni, što nam je omogućio da dođemo u Mekku i budemo Njegovi gosti.

U petak, dan pred Arefat je jedna grupa naših hadžija na čelu sa Izet ef. Bibićem otišla na Minu, gdje su prenoćili, dok je ostatak na čelu sa vodičima u subotu ujutro direktno iz hotela prevezena na Arefat gdje smo se svi okupili. Ženski dio grupe je bio u posebnim šatorima za žene. Boravak na Arefatu kao stubu hadža je zaista bio veličanstven prizor i velika blagodat što se u našim šatorima krunisalo učenjem zajedničke arefatske dove koju je proučio Izet ef., čemu su prethodili kraći vazi-nasihati Suada ef., Mustafe ef. kao i Senahida ef. Kobilice koji nam se sa svojom grupom hadžija iz Norveške pridružio na ovom mjestu. Arefatska dova Izeta ef. izmamila je suze u očima i proučena je i u šatoru naših hadžinica nakon čega se svako mogao posvetiti svom ibadetu i učenju dova.

Prelazak sa Arefata do Muzdelife i tamošnji boravak kao i odlazak na Džemretul-akabe tokom noći prvog dana Kurban-bajrama su protekli, hvala Allahu, bez problema, te smo se s hajrom vratili u hotel sa izuzetkom onih koji su željeli da dalje hadžske obrede nastave boraveći na Mini. Sa njima smo bili u kontaktu, a spojeni su sa našom braćom iz Njemačke na čelu sa Alijom ef. Ibrahimijem.

Na džemreta drugog i trećeg dana se išlo organizovano u dva autobusa, za što se posebno pobrinuo Izet ef., budući da ovih dana vladaju velike gužve po ulicama Mekke, posebno u blizini džemreta gdje dolaze sve hadžije na ovaj obred. Ovo je posebno bitno bilo za starije hadžije i hadž-hanume, koje na drugi način ne bi bili u stanju obaviti bacanje kamenčića, a imaju želju da to lično urade. I konačno hadžski tavaf i sa’j smo izveli zajedno u dvije grupe i to drugog dana Kurban-bajrama u kasnim večernjim satima za one koji su se osjećali spremnim za to. Nekolicina hadžija kojima su hadžski obredi već odprije poznati, su ovaj tavaf obavili sami. Troje hadžija su svoj hadžski tavaf i sa’j obavili posebno koristeći servis Kabe za iznemogle osobe, te smo time svi priveli hadžske obrede kraju.

Proučena zajednička hatma za bosanske šehide

Prvog dana Kurban-bajrama, naši vodiči su sa hadžijama koje znaju čitati kur’anski tekst, organizovali učenje kompletnog Kur’ana-hatme, te nagradu tog dobrog djela iz harema Kabe poklonili dušama naših bosanskih šehida. Radost hadžu i bajramu smo željeli podijeliti upravo sa njihovim dušama koje na dan bajrama očekuju sjećanje nas živih, a nema bolje dove od kur’anske, pogotovo ako je upućena sa ovog časnog mjesta.

Učenje je završeno nakon dva sata učenja, a svaki učač je zadužio onoliko stranica koliko se smatrao sposobnim da ih prouči tokom dva sata. Učilo se u isto vrijeme sa istim ciljem i istom dovom.

Sve naše hadžije iz Njemačke koje su sa nama doputovale na ova časna mjesta su, hvala Allahu, dobro i uživaju u ostatku vremena koje planiramo provesti u ličnim ibadetima, dobrovoljnim umrama, predavanjima kao i slobodnim aktivnostima. Zadovoljni našim predvođenjem u obavljanju ovog posebnog obreda koji traži tačnost, preciznost i disciplinu, hadžije su izrazile zahvalnost na požrtvovanosti kompletnog vodičkog tima i stalne spremnosti na pomoć u bilo čemo što se ukaže kao neka njihova potreba.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter