Aktuelnosti

Dan Nezavisnosti

Dan Nezavisnosti Dan Nezavisnosti

Put do konačne slobode države Bosne i Hercegovine

|

Postoje zavisne, polu-zavisne i nezavisne države i narodi. Prirodna je težnja jedne države, njenih građana i naroda, poput Bosne i Hercegovine, da i njeni građani i narodi izbore se za slobodnu i nezavisnu Državu u kojoj će prema demokratski donesenom ustavu i na temelju njega donesenim zakonima živjeti u slobodnoj i demokratskoj državi pravednih zakona uređujući vlastite svoje živote i zajednički život kao ravnopravni građani na cijeloj njenoj teritoriji.

Talase borbe za nezavisnost izazvali su: veliki revolucionarni pokreti širom Evrope i demokratska kretanja, borba za oslobođenje od kolonijalizma u Aziji i Africi, slobodarska kretanja nakon prvog i drugog svjetskog rata širom svijeta, te raspad Sovjetskog saveza i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Nakon raspada Jugoslavije Arbitražna komisija Međunarodne Konferencije o Jugoslaviji zatražila je da njene republike podnesu zahtjev za nezavisnost. Dana, 20. decembra, 1991. godine koalicija stranaka: Stranka demokratske akcije - SDA i Hrvatska demokratska zajednica - HDZ podnijele su Zahtjev za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine.

Srpska demokratska stranka - SDS oštro se usprotivila ovom zahtjevu i sutradan, 21. decembra Skupština srpskog naroda donijela je Odluku o osnivanju Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Građani Bosne i Hercegovine, i neznatan broj Srba, na dan, 29. februara, 1992. godine masovno su se odazvali na Referendum o izjašnjavanju za Nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na izjašnjavanje sa pitanjem: „Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive ?“ izašlo je 63,7 procenata punoljetnih građana (u broju od:2,073.568 osoba). Srbe je u većini spriječila vodeća stranka Srba – SDS. ZA SUVERENU I NEZAVISNU BIH izjasnilo se 99,7 procenata ! Na dan, 01. marta, 1992. godine objavljeni su rezultati REFERENDUMA O NEZAVISNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, i istoga dana otpočela je, uspostavljenim barikadama i snajperskim gađanjima, agresija na suverenu i nezavisnu Republiku BiH.

Parlament Republike BiH 06.marta, 1992. godine potvrdio je i prihvatio rezultate Referenduma o nezavisnosti ! Evropska zajednica, dana 06. aprila, 1992. godine priznala je Republiku B i H; a Rezolucijom Ujedinjenih nacija broj 757 Republika BiH, dana 22. maja, 1992. godine primljena je u ravnopravno članstvo Ujedinjenih nacija !
Neka je sretan našoj državi Bosni i Hercegovini, našoj domovini i zemlji, i nama, njenim građanima i građankama i svima onima koji je vole slobodnu, suverenu i nezavisnu

DAN NEZAVISNOSTI !

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter