Sa tribine u Stuttgartu: Učestvovati u popisu u BiH i sačuvati bosanski jezik

U prostorijama IZ-e Štutgart (Islamische Gemeinschaft Stuttgart e.V., Kesselstr. 27, Stuttgart), u subotu, 21.09.2013. godine održana je tribina na teme: Značaj popisa u BiH 2013. godine i očuvanje bosanskog jezika kroz bosanske dopunske škole. Na ove teme govorili su: Dag Đumrukčić, konzul BiH u Štutgartu, Haris Halilović, predsjednik Saveza BDŠ, dr. Ferid Kugić, predsjednik i Hamza ef. Subašić, imam Islamske zajednice Štutgart.

stuttgart

Govoreći o značaju popisa stanivništva, domaćinstava i stanova u BiH koji će se održati od 01. do 15. oktobra, ove godine, konzul Đumrukčić je istakao da popis za svaku državu ima veliki značaj, pa i za BiH. “Popisom se utvrđuje stvarno stanje stvari, kako u broju stanovništva, domaćinstava i stanova, tako i svega drugoga što je predviđeno Zakonom o popisu, a on otvara i put državi BiH prema evropskim fondovima koji su važni za našu državu, a to je i jedan od uslova BiH ka njenom putu ka EU. Od predstojećeg popisa ovisit će mnogi budući procesi unutar BiH”, istakao je konzul Đumrukčić, pozivajući prisutne da ispune svoju moralnu i građansku obavezu i odazovu se popisu.

DISKRIMINIRANJE DIJASPORE

“Oni koji su donosili Zakon o popisu u BiH, nisu uvažili niti jedan prijedlog Svjetskog saveza dijaspore BiH, niti bilo koje druge organizacije građana BiH u svijetu koji bi omogućio da i oni koji trenutno žive i rade van granica BiH budu adekvatno popisani. Oni koji žive izvan granica BiH tretirani su kao klasična emigracija. Kao da je više od milion građana svojom voljom i hirom, a ne silom napustilo BiH, svoja ognjišta, gradove i sela u kojima, za većinu od njih, ni danas nisu stvoreni uslovi za povratak. Dijaspori su dali mogućnost da se samopopisuje skidajući popisnice sa web stranice Agencije za statistiku BiH, da ih popunjava i šalje na istu adresu poštom. I oni koji to urade, neće ući u ukupan broj stanovnika BiH. Čak su i popisnice za građane BiH, one u BiH i one koji se trenutno nalaze u svijetu sadržajno različite. Iako je ostalo još nekoliko dana do početka popisa, niko od odgovornih za popis nije se potrudio ni da objasni, edukuje građane, da im pomogne da se bar tako popišu. Ni u DKP-ima BiH nema zaduženih da građanima oko toga pomognu. Popis diskriminira dijasporu i stvara opravdan strah od ovjere genocida i etničkog čišćenja u BiH. Ako uzmemo u obzir činjenice da popis nuje moguć putem Ambasada i Konzulata, da će većina građana BiH koji žive izvan njenih granica zbog ovakvog odnosa vlasti BiH prema njima bojkotovati popis, da jedan dio njih nema pojma o popisu, da dio njih standardno nije zainteresovan za bilo šta, za pretpostaviti je da će popis u BiH “izbrisati” najmanje pola miliona građana BiH, što je katastrofalno i što sebi ni Kina ne može dopustiti. Zato, apelujem na sve one građane BiH koji trenutno žive van BiH, koji su u mogućnosti, a imaju prijavu boravka u BiH, da shvate značaj popisa, ispune svoju građansku, moralnu i patriotsku obavezu i da popis obave u domovini, kad im već nije data mogućnost da to adekvatno učine u dijaspori”, rekao je Haris Halilović, u svom obraćanju, na tribini u Štutgartu.

Pitanja većine prisutnih odnosila su se na sadržaj popisnica, to zašto popis nije omogućen u DKP-ima BiH i kako jedan član može popisati ostale članove porodice. Bilo je i prijedloga da se organizuje organizovan zajednički prijevoz građana BiH iz Njemačke u BiH, za vrijeme popisa.

SAČUVATI SVOJ – BOSANSKI JEZIK

Govoreći o značaju očuvanja bosanskog jezika u očuvanju identiteta onih koji žive u svijetu, Halilović je predstavio rad bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj i apelovao na podršku i pomoć istima.

O značaju očuvanja bosanskog jezika govorio je i Hamza ef. Subašić, imam IZ Štutgart, ponudivši saradnju i prostorije IZ Štutgart za izvođenje dopunske nastave na bosanskom jeziku.

(www.sadrvan.com)

Nema komentara.

Upišite komentar