Završena posjeta predstavnika Evangelističke crkve u Njemačkoj institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 27.05.2022. godine – predstavnici Evangelističke crkve u Njemačkoj su posljednjih dana boravili u službenoj posjeti institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U subotu 21.05.2022. godine ova delegacija imala je priliku posjetiti Muftijstvo tuzlansko. Muftija Dr. Vahid-ef. Fazlović je govorio o radu Muftijstva tuzlanskog, te je istakao prednosti koje zbog svoje dugogodišnje tradicije ima Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ali i poteškoće koje su nastupile nakon Agresije i genocida, posebno kada je u pitanju Srebrenica i Podrinje. Nakon prijema u Muftijstvu tuzlanskom, gosti su posjetili Gazi Turali-begovu džamiju, Kapiju i Behram-begovu medresu te su se upoznali s njihovim historijatom i značajem. Predstavnici Evangelističke crkve u Njemačkoj u Behram-begovoj medresi su razgovarali s ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Ahmedom Omerovićem, direktorom Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefkom Sulejmanovićem, direktorom Biblioteke „Behram-beg“ Admirom Muratovićem i pomoćnikom direktora Medrese prof. Mehmedalijom Čandićem.

Već u nedjelju 22.05.2022. godine predstavnici Evangelističke crkve su posjetili Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica. Glavni imam MIZ Srebrenica Damir-ef. Peštalić zahvalio se gostima na posjeti, kazavši da ga uvijek raduje kada se Srebrenica posjećuje.

Peštalić je goste upoznao sa historijom Srebrenice i svemu onome što je uslijedilo nakon Agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida.

O dešavanjima u Srebrenici tokom agresije na našu zemlju, kazao je imam Peštalić, najbolje će se kazati prilikom posjete Memorijalnom centru Potočari. Delegacija je posjetila i Međunarodni forum solidarnosti Emmaus u Potočarima gdje ih je pomoćnik direktora Elmedin Škrebo upoznao sa misijom Emmausa. Škrebo je gostima predstavio projekte Emmausa u Potočarima.

Delegacija je, na kraju posjetila Memorijalni centar Potočari.

U ponedjeljak, 23.05.2022. godine uslijedila je posjeta reisul-ulemi Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazoviću.

Reisul-ulema je zahvalio gostima za posjetu i interesovanje za rad i djelovanje Islamske zajednice, informirao ih o strukturi, ciljevima i misiji Islamske zajednice, te istakao da Islamska zajednica njeguje međureligijski dijalog.

Isti dan delegacija je posjetila i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka gdje se susrela sa direktorom ovog instituta Dr. Ferid-ef. Dautovićem i uposlenikom Dr. Hikmetom Karčićem.

U utorak 24.05.2022. godine održan je sastanak sa direktorom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dr. Dževadom Hodžićem i direktorom Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razimom Čolićem. Prilikom ovog susreta delegacija Evangelističke crkve se upoznala posebno sa radom obrazovnih institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Uslijedila je i posjeta Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na samom početku, gosti su imali priliku da se upoznaju sa Fakultetom islamskih nauka, studijskim programima koje nudi, a posebno su istaknuta pozitivna iskustva zajedničkog interdisciplinarnog studijskog master programa „Međureligijski studij i izgradnja mira” kojeg FIN realizuje u saradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavnim bogoslovnim fakultetom Sv. Vasilije Ostroški u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Razgovaralo se, također, i o master programu „Islam in Europe“ koji je uspješno realizovan 2018/2019. i 2019/2020. akademske godine.
Posjeta je također poslužila i za razmjenu iskustava i razgovor o potencijalnim oblicima saradnje, uključujući i mogućnost realiziranja zajedničkog master studija. Delegaciju Evangelističke crkve dodatno je interesovalo pitanje obrazovanja imama, hatiba i muallima i mogućnost njihove pripreme za radno okruženje u njemačkim džematima.

Nakon fakulteta delegacija je imala priliku posjetiti Gazi Husrev-begovu medresu, gdje ih je sa radom medrese upoznao pomoćnik direktora za nastavu Halim-ef. Husić. Nakon medrese upriličena je i posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Njihovi domaćini su bili direktor Biblioteke, Osman Lavić, i PR saradnica Biblioteke Šahsena Đulović. Nakon obilaska muzejske postavke, Odjeljenja za restauraciju, najvećeg depoa knjiga, održan je sastanak na kome je direktor Biblioteke upoznao delegaciju sa historijatom, najvažnijim aktivnostima i segmentima rada Biblioteke.

U srijedu, 25.05.2022. godine ovu delegaciju primio je Mostarski muftija Salem-ef. Dedović. Muftija Dedović upoznao je goste sa stanjem i perspektivama međureligijskog dijaloga na području Muftijstva mostarskog gdje se susreću tri tradicionalne vjerske zajednice, Islamska zajednica, Mostarsko-duvanjska i trebinjsko-mrkanska biskupija i Eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska. Muftija je u svojoj pozdravnoj riječi izrazio veliko zadovoljstvo posjetom visoke delegacije Evangelističke crkve, ističući jasnu i čvrstu opredjeljenost Islamske zajednice da njeguje i razvija kulturu dijaloga i međureligijske saradnje na ovom prostoru što je manifestirano kroz brojne primjere, jer dijalog nema alternativu. Sastanku su prisustvovali i vodeći ljudi Medžlisa Islamske zajednice Mostar (predsjednik i glavni imam), rukovodioci odgojno-obrazovnih (Karađoz-begova medresa i predškolska ustanova vrtić Zemzem), te direktori privrednih društava u vlasništvu Islamske zajednice ( Centar za stare osobe i Agencija Contact Travel) koji su gostima predstavili široki dijapazon opće korisnih usluga koje organizacione jedinice Islamske zajednice pružaju različitim generacijskim uzrastima na polju odgoja, obrazovanja, kulture i društvene brige. U sklopu posjete Mostaru posjetili su i čuvenu Tekiju na vrelu Bune, Stari most i Karađoz-begovu džamiju.

Želimo na kraju napomenuti da su u delegaciji Evangelističke crkve bili prof. dr. Stefan Schreiner, prof. dr. Wolfgang Reinbold, Rafael Nikodemus, Ralf-Lange Sonntag, dr. Sönke Lorberg-Fehring, prof. dr. Elisabeth Hartlieb.

U ime Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, koja je ujedno i organizator ove posjete, zajedno sa gostima iz Evangelističke crkve bili su Adem Hasanović (sekretar IZBNj, Aldin-ef. Kusur (džemat Hannover), Meho Travljanin (džemat Berlin).

Muftijstvo tuzlansko
Tuzla
Potočari
Srebrenica
MFF-EMMAUS
Gazi Husrev-begova biblioteka
Gazi Husrev-begova biblioteka
Fakultet islamskih nauka
Prijem kod reisul-uleme

Nema komentara.

Upišite komentar