Tribina za mlade u džematu Hidaje (Minhen)

U petak 31. januara 2020. godine u Džamiji Džemata Hidaje (Minhen) poslije jacije-namaza održana je tribina, prezentacija projekta gradnje džamije, kao i druženje za mlade. Tema tribine bila je “Slobodna volja i sudbina vjernika”, a gost predavač bio je mr.sc Damir-ef. Babajić.

Babajić efendija je govorio na pomenutu temu veoma nadahnuto, potaknuvši prisutne na duboko razmišljanje. U svom obraćanju Damir ef. je ukazo na važnost razumijevanja ova dva fenomena: slobodna volja i sudbina vjernika. Ako razmišljamo o Kur'anu i njegovim porukama vidjet ćemo da je čovjek biće slobodne volje. U načelu, slanje Poslanika i spuštanje Objave bili bi besmisleni kad čovjek ne bi bio biće slobodne volje. Ajeti koji govore o iskušenjima upravo ukazuju na tu činjenicu: „Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi“ (Kuran). Vjernik je svjestan da se nad njim sprovodi ono što je Allah naredio, pa po tome i postupa. Ajeti koji, također ukazuju na čovjeka kao biće slobodne volje su ajeti koji govore o zavjetu između Stvoritelja i svih ljudi ili jedne posebne skupine ljudi, kako Allah kaže u suri Bekare u 83. ajetu – ističe on. Damir ef. je i sam iskušan, pa je kroz lične primjere, kao i primjere Poslanika i iskrenih robova, pokušao ukazati na značaj razumijevanja ova dva fenomena “Slobodna volja i sudbina vjernika”. Potom je ukazao na važnost istinskog razumijevanja vjere, te na kraju uputio nekoliko životnih savjeta prisutnoj omladini.

Prisutnima se obratio i Nusret-ef. Hodžić, imam džemata Hidaje, koji je istakao vrijednost ove teme, način na koji se ona prezentira, te kroz nekoliko pitanja približio je omladini važnost teme. On se zahvalio Damir-ef. na njegovom trudu i zalaganju kao i održanoj tribini.

Tribina je održana u organizaciji Odjela za rad sa mladima džemata Hidaje, kojeg čine veliki broj mladih i visokoobrazovanih ljudi. Oni kroz svoj rad nastoje doprinijeti boljoj kvaliteti života mladih ljudi, te većem uključivanju u aktivnosti Zajednice. Kroz različite aktivnosti nastoje kod mladih ljudi razvijati timski rad, inicijativu, liderstvo, samopouzdanje, komunikaciju, kritičko mišljenje i interakciju. Svoje ideje nastoje pretočiti u nove projekte a zdrav duh nahraniti vjerom i pozitivnom energijom.

Prisutnoj omladini obratila se i Mirela Ališić. Ona je ukazala na značaj korištenja društvenih mreža u promociji pozitivnih vrijednosti. I na kraju upriličena je prezentacija projekta gradnje džamije džemata Hidaje, a prezentirao ga je član immotima za rješavanje pitanja džamijskih prostorija Ermin Džinić. Na početku se zahvalio omladini na dosadašnjim aktivnostima na polju gradnje džamije, a potom predstavio plan immotima po pitanju gradnje džamije, kao i finansijski plana za izgradnju iste. Pozvao je omladinu da se uključe u akciju obezbjeđivanja sredstava za gradnju džamije, istakavši da je neophodna pomoć i podrška svih džematlija i prijatelja, te predložili donatorsku akciju „1000 Eura u 2020.godini“ za izgradnju centra Hidaje na kupljenom zemljištu.

Koristimo priliku da pozovemo sve dobre ljude, poznanike, prijatelje, prijatelje dobra da se priključe ovom hairli djelu i podrže svojim dobrima gradnju džamije za potrebe džematlija džemata Hidaje. Postanite vakif džemata Hidaje. Svoje priloge možete uplatiti na sljedeći konto: Konto za gradnju džamije: BLZ: 701 500 00 | IBAN: DE02 7015 0000 1003 1390 19 | SWIFT-BIC: SSKMDEMM

Ako se želite upoznati sa više aktivnosti džemata Hidaje posjetite stranicu www.hidaje.de

Nakon tribine druženje za više od pedeset mladih ljudi iz pet džemata, koliko ih ima u Minhenu, je nastavljeno u prostorijama džamije džemata Hidaje, do kasno u noć. Molimo Allaha da nagradi sve one koji su na bilo koji način doprinijeli, i koji doprinose, da ova tribina bude uspješno realizovana. Amin!

D.B.

Nema komentara.

Upišite komentar