Preselio na ahiret Mirsad efendija Mahmutović

U ponedjeljak, 28. oktobra, 2019. godine na vječni i bolji svijet preselio je Mirsad ef Mahmutović. Dženaza će mu biti obavljena u Gračanici kod Visokog, a ukopan će biti nakon ikindijskog namaza u mjesnom mezarju Trmošnik, u utorak, 29. oktobra.

Mirsad efendija imao je bogat i vrlo dinamičan životni put na kojem je iza sebe ostavio vidnoga traga. Rođen je 04. aprila, 1953. godine u mjestu Biskići na području općine Zenica. Nakon završene osmogodišnje škole upisuje u Sarajevu Gazi Husrev-begovu medresu koju završava 1975. godine. Po odsluženom vojnom roku zapošljava se u svojstvu imama, hatiba i muallima na području Medžlisa Zenica gdje u pozivu ostaje do 1979. godine poslije čega odlazi u Medinu na studije islama na fakultet ‘Džamiatul-islamijje’ na kojem stiče specijalizaciju iz hadisa Allahovog Poslanika saws. Po povratku sa studija imenovan je za Glavnog imama pri Medžlisu IZ Gračanica kod Visokog koju dužnost vrši u periodu od 1986. do 1994. godine.

Po izbijanju agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu uključuje se u odbranu Domovine gdje daje značajan doprinos i u pokretanju i izgradnji vojnog školstva Armije Republike BiH. U istom periodu aktivan je i u Udruženju ilmije Visoko, pokreće ilmijin list ‘El-Hidaje’ koji izlazi u ratnim godinama od 1992. do 1994. godine. Objavljuje niz članaka u ‘Preporodu’, ‘Glasniku’,'Islamskoj misli’ i ‘Muallimu’, i piše dvije knjige jednu iz povoda objave hadisa, a drugu kao udžbenik za predmet hadis koji predaje u medresi ‘Osman efendija Redžović’ u Gračanici – Visoko.

Godine 1996. stupa na funkciju šefa Rijasetovog Ureda za dijasporu pokrećući niz kvalitetnih aktivnosti  i doprinoseći većoj povezanosti dijaspore sa maticom kao i boljem razumijevanju ljudi i džemata izvan Domovine kao i onih u BiH i Sandžaku. Iz ostvarenih kontakata sa dijasporom nastaje knjiga ‘Džemati Bošnjaka u dijaspori’ 2003. kao i časopis ‘Vjesnik bošnjačke dijaspore’. Nakon penzionisanja ostaje aktivan sudionik u radu i djelovanju Islamske zajednice kako na području Gračanice i Visokog, tako i pri Rijasetu kao i vezama sa džematima dijaspore.

U ovim teškim trenucima posebno za Mirsad efendijinu suprugu Seadu, te njihovu djecu Ahmeda, Abdusselama i kćerku Hatidžu ispred Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj izražavamo riječi saučestvovanja u bolu rastanka riječima:'Otišao je da i nas pričeka’ i ‘Svi smo mi Allahovi i samo Njemu je povratak’!

Mešihat IZBNJ

Nema komentara.

Upišite komentar