Obilježavanje rođenja Muhammeda, s.a.v.s. (piše: Izet ef. Bibić)

1210010911408913Ovih dana imamo priliku  da putem raznih društvenih mreža pratimo žestoke polemike među našom braćom i sestrama, da li treba obilježavati rođenje Muhammeda, s.a.v.s., ili ne treba? Čak šta više, te polemike se pretvaraju u žustre i srčane rasprave u kojima padaju, nažalost, teške i uvredljive riječi.

Prije nego bilo šta kažem o ovoj temi, želim podvući da ulema (učenjaci) imaju pravo na idžtihad (samostalno promišljanje) o ovom pitanju i zato oni koji smatraju da se ne treba obilježavati rođenje Muhammeda, s.a.v.s.,  imaju pravo na svoje mišljenje, ali to isto tako to nesmije  značit da drugi nemaju pravo na svoje mišljenje koje se razlikuje od njihovoga.

Islam nema ništa protiv u obilježavanju određenih bitnih momenata, datuma i događaja iz naše prošlosti. Sjetimo se slučaja Poslanika, s.a.v.s., kad je došao u Medinu i tamo zatekao Jevreje kako poste deseti dan Muharrema poznat kao dan Ašura. Poslanik, s.a.v.s., ih upita zašto to rade, a oni mu odgovoriše da je to mubarek dan u kome je Musa, a.s., izveo Izraelćane spasivši ih od zuluma i progona Faraona, zbog čega je Musa, a.s., postio taj dan, te ga i oni zbog toga postiše.

Dakle,iz ove predaje vidimo da je i Musa, a.s., obilježavao važan i bitan moment iz svog života i to postom. Kada je to,Muhamed, s.a.v.s, čuo reče da je Musa, a.s., preči nama nego Jevrejima, te naredi ashabima da i oni poste taj dan, čak šta više, naredi dai oni ashabi koji nisu čuli za ovu naredbu do podne – namaza poste ostatak dana do iftara. Dakle Poslanik, s.a.v.s, je obilježio postom jedan bitan događaj koji se veze za Musaov, a.s., narod.

Također, ukoliko pogledamo mudžize (nadnaravnosti) koje su se dogodile za vrijeme rođenja Poslanika,s.a.v.s., vidjet ćemo, kako bilježi imam Ibn Kesir u svom djelu’El-Bidaje ve-n-nihaje‘, mnoge nadnaravnosti, mudžize koje su se desile  iz počasti spram rođenja Poslanika,s.a.v.s. Neke od nadnaravnosti su:

  • Pojavila se svjetlost (nur) koju je vidjela njegova majka Aminaprilikom rađanja;
  • Prilikom rađanja pao je ničice na tlo;
  • Te večeri je bio toliko nizak položaj zvijezda da su ljudi pomislili da će se one sručiti na njih;
  • Potresli su se Kisrovi dvori i tom prilikom je porušeno 14stubova;
  • Ugasila se vatra koja je hiljadama godina gorjela u Perziji .

Ako je Allah, dz.š., učinio da se ove stvari dese iz počasti spram danu rođenja  Muhammeda, s.a.v.s.,  zašto bi onda bilo zabranjeno nama da iz počasti spram Poslanika,s.a.v.s.,obilježimo dan njegova rođenja?

Neki će reci da Poslanik, s.a.v.s., nije obilježavao dan svog rođenja. Međutim, osnovno načelo u šerijatu glasi: “Nečinjenje nekog djela od strane Poslanika, s.a.v.s., nije dokaz da je to djelo zabranjeno”. Recimo, Poslanik, s.a.v.s., nije jeo hranu kašikom već prstima, ali to ne znači da je kašika haram. Ili nije jeo burek,nitinašu pitu – toneznači da su burek i pita haram. Dakle, ne činjenje nekog djela od strane Poslanika, s.a.w.s., nije dokaz da je to djelo haram. Čak šta više, imamo slučajeva gdje su ashabi za vrijeme života Poslanika, s.a.v.s., radili neke stvari koje nije radio Poslanik,s.a.v.s. Npr., poznato nam je da Poslanik, s.a.v.s., nije okupljao ashabe da bi im naglas dovio, a oni izgovarali glasno Amin. I jedne prilike ulazi Poslanik, s.a.v.s., u džamiju i tamo zatiče Ebu Hurejru, Zejd ibn Sabita i još jednog ashaba kako sjede u halki, jedan glasno dovi, a ostali naglas aminaju, pa onda drugi naglas dovi, a ovi drugi aminaju. Poslanik,s.a.v.s., kad ih je zatekao u takvom stanju nije odmah viknuo: Šta to radite? Ja to nisam radio što vi to činite? Ne, već je sjeo pored njih i šutnjom im to odobrio. Dakle, još jednom da zapamtimo, djelo koje nije radio Poslanik, s.a.v.s., neznači da je ono zabranjeno.

Jedne prilike je Šejhul-kurrai, El-Hafiz ebul- Hajri ibn el-Džezeri , neka mu se Allah smiluje,rekao:„Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smrti pa mu je rečeno: „Kakvo ti je stanje?“ Rekao je: „U vatri sam, samo mi se olakšava u noći dana ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode između moja ova dva prsta i to količine koliko je vrh kažiprsta, a to je zbog moga oslobađanja robinje Suvejbe, kada me je obradovala radosnom viješću da se rodio Muhammed, sin od moga umrloga brata, i što ga je Suvejba dojila.“

Pa ukoliko se Ebu-Lehebu – osvjedočenom kafiru, o kome Kur'an izričeda će u vatru džehennemsku – olakšavapatnja zbog srčane radosti koja mu je bila u noći Muhammedovog, s.a.v.s., rođenja, kako će onda tek biti stanje vjernika od ummeta Poslanikovog, s.a.v.s., koji se raduje danu rođenje Poslanika,s.a.v.s.? Kazivanje o Ebu-Lehebu i oslobađanju robinje Suvejbe zabilježili su Buharija, Ismaili i Abdur-Rezzak.

Okupit se i pričati o Poslaniku, s.a.v.s, o njegovim mubarek osobinama, o njegovoj hrabrosti, blagosti, oštroumnosti, požrtvovanosti, plemenitosti i humanosti,te na taj način približiti sliku i potaći ljude na ljubav spram Poslanika, s.a.v.s.v nikada nemože biti haram. Kako može biti haram, da dok pričaš o Poslaniku, s.a.v.s., vidiš čovjeka potaknut ljubavlju spram njega, a.s., pusti suzu zbog toga? Kako može biti haram, kad se na takvom skupu ljudi podsticaju da donese salavate i selame na Poslanika, s.a.v.s.?

Poznata islamska ulema je puno govorila o obilježavanju dana rođenja Poslanika,s.a.v.s., među njima Jusuf el-Karadavi, trenutno najveći islamski alim i autoritet, nedvosmisleno je rekao da nema ništa ružnog na ispravan način obilježiti dan rođenja Poslanika, s.a.v.s. Ovog mišljenja je ulema sa Al Azhara, te naši poznati bošnjački alimii vjerski autoriteti.

S druge strane, ima braće koja smatraju da netreba obilježavat rođenje Muhammeda, s.a.v.s.,i oni imaju pravo na svoj stav. Nesmijemo zbog ovakvih pitanja da se međusobno vrijeđamo. Mi smo vjernici, sljedbenici Ummeta Poslanika, s.a.v.s., kojeg mi svi volimo i koji nas je podučio da se međusobno respektujemo, te  da imamo razumijevanja jedni za druge pa i kad se ne slažemo po nekim pitanjima.

O ovom pitanju možemo satima pisat i iznositi raznorazne argumente i dokaze za i protiv, međutim ono što nam treba jeste širokogrudnost, tolerantnost, vjerski moral i iskreni iman  koji će nas spriječiti da ne pripisujemo kufr (nevjerstvo) onom ko se veseli danu rođenja Muhammeda,s.a.v.s. Ovo je danas postala opasna pojava i bolest koja najviše štete nanosi onom ko je posjeduje, ali i zajedništvu i jedinstvu muslimana, sljedbenika voljenog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

Molim Allaha, dž.š., da nam podari snage da ustrajemo na putu Istine, te da On, Uzvišeni, u našim srcima probudi ljubav spram Poslanika, s.a.v.s., da ga slijedimo i da tako budemo u njegovom društvu na budućem svijetu.

Izet ef. Bibić, Glavni imam Medžlisa Minhen

Nema komentara.

Upišite komentar