Srebrenica: “usporeni genocid” (dr. Edina Bećirević)

Namjerno i plansko izgladnjivanje pripadnika jedne etničke grupe često se koristilo sa genocidnom namjerom. Izgladnjivanje često podrazumijeva i opsadu, te osim gladi nametanje ... Više... →