Džemati

U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj

U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj
U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj U Mannheimu održan seminar o izazovima muslimanske omladine u Njemačkoj

Mannheim, 14.05.2023.

|

U organizaciji Mreže mladih džemata Mannheim održan je seminar za omladinu u tom džematu. Gost predavač je bio hafiz Benjamin-ef. Idriz, imam džemata Penzberg.

Seminar je otvorio imam džemata hafiz Midhat ef. Beganović u kojem je pozdravio gosta i skoro pedeset učesnike seminara.

Seminar je bio podijeljen na dva bloka. U prvom bloku hafiz Benjamin Idriz je govorio o tri ključna pojma: asimilaciji, izolaciji i integraciji, kao i o izazovima omladine u njihovom odnosu naspram ovih pojmova. Za budućnost muslimana koju će kreirati nova generacija, hfz. Benjamin je govorio o konceptu islamskog identiteta u Njemačkoj koji se bazira na tri temelja:

1. Islam, kao svjetonazor i kao božanska vjera koja treba da stoji iznad ljudskih interpretacija;

2. njemački jezik kao nezaobilazni faktor u afirmaciji islama u javnosti i kao most komunikacije između različitih muslimana;

3. Njemačka kao nova domovina nove generacije.


U drugom bloku je napravio paralelu između Mekke i Medine, odnosno između prve i druge domovine (čitaj Bosna i Njemačka). Zatim je govorio o karakteristikama Kur’anskih ajeta koji su objavljeni u Mekki i o karakteristikama ajeta objavljenih u Medini. Mekanski period je tematizirao srž i statični dio vjere, dok su medinski ajeti tematizirali socijalne komponente vjere, koje su dinamične. Na kraju seminara, Hafiz je govorio o sedam ključnih i univerzalnih vrijednosti Kur’ana,* (nauka, mir, pravda, sloboda, jednakost, čuvanje prirode, podijele prirodne resurse i umjerenost vjere)* koje su bitne za omladinu, kao i implementiranju tih društvenih vrijednosti u vremenu i prostoru u kojem oni žive.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter