IZBNJ

U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK)

U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK)
U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK) U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK) U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK) U BERLINU ODRŽANO ZASJEDANJE NJEMAČKE ISLAMSKE KONFERENCIJE (DIK)

Berlin, 07.12.2022.

|

Danas je u Berlinu petom fazom zasjedanja, nastavljen rad DIK-a, Njemačke islamske konferencije, kao temeljnog formata dijaloga, između države i muslimanskih zajednica u Njemačkoj. Skupu su prisustvovali predstavnici IZBNJ i drugih muslimanskih zajednica, predstavnici obrazovnih islamskih institucija kao i određen broj istaknutih pojedinaca, angažiranih na ovome polju. Uvodno izlaganje je imala ministrica unutarnjih poslova Njemačke Nancy Faeser, koja je predstavile buduće prioritete u radu ovoga tijela.

“DIK je napokon našla način, da se bavi konkretnim izazovima naših zajednica, tako da se nadamo plodonosnijem radu. Ovim vidimo da su sve prethodne debate bile potrebne, kako bi vremenom našli postojana rješenja. Isto moramo u našim zajednicama primjeniti i otvoreno imenovati.”

Ministrica Faeser je jasno potcrtala odlučnost Vlade SR Njemačke, da nastavi rad ove Konferencije, kao okvira u radu sa muslimanima i njihovim institucijama, a koji od 2006. godine kontinuirano radi na poboljšanju prilika islamskih zajednica u Njemačkoj. Rad Konferencije je evoluirao od tada, kao što su i same zajednice i njihove potrebe. Danas govorimo o nužosti profesionalnog angažmana u muslimanskim zajednicama, kako bi mogli odgovoriti aktuelnim potrebama svojih članova, ali svakako, i mogućnosti umrežavanja u svim društveno političkim prilikama. Savezni nivo u ovom segmentu može unaprijediti rad džamija, time što će imame i predvodnike džemata podržati u profesionalizaciji, te svakako iznaći načine financiranja rada džemata. Ukoliko želimo da se emancipiramo od “uvoza” imama iz inozemstva, moramo iznaći puteve zajedničkog „udomaćenog“ islama u Njemačkoj. To iziskiva spremnost svih nas, jači unutar muslimanski dijalog, ali i u širem društvenom kontekstu, da definiramo naše potrebe i radimo na poboljšanju istih. Pored džamija, vidimo i razne druge inicijative muslimana, koji su se u zadnjim godinama etablirali i time zadovoljavaju potrebe ljudi kao što je dušebrižništvo, rad sa omladinom, specifični angažman žena i tome slično. Postojeći projekat DIK-a u vidu unapređenja rada džamija, pokazao se kao uspješan i zavrjeđuje daljnju podršku.

Predstavnici IGBD-a, kao stalni sudionici ove konferencije naglasili su i ukazali na potrebu podrške radu džamija i nužnoj profesionalizaciji naših zajednica, kako bi mogli adekvatno odgovoriti potrebama vremena.

Teme borbe protiv antimuslimanskog rasizma, kao i aktivnosti muslimana u civilno društvenom kontekstu, muslimansko dušebrižništvo u zatvorima, digitalizacija i sl. bile su dio danas održane konferencije o islamu u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Učesnici današnje Konferencije o islamu, iz reda IZBNj, bili su Meho Travljanin kao koordinator IZBNJ i ove konferencije, hafiz dr. Benjamin Idriz i hafiza Adela Kazija.

Hfz. Benjamin Idriz, koji je zadužen za institucionalni dijalog u IZBNJ, za stranicu IGBD, o DIK-u je naveo sljedeće: “Od kontroverzne i ponekad destruktivne diskusije, Njemačka konferencija o islamu je prerasla u konstruktivnu debatu i konkretne projekte. Kroz DIK, država želi da omogući muslimanima što efikasniju participaciju u svim sferama života u Njemačkoj i očekuje njihov veći angažman u društvenim tokovima. Muslimani, pa tako i Bošnjaci trebaju prepoznati nove izazove i dati svoj maksimalni doprinos u etabliranju islama u Njemačkoj, te koristiti pravne mogućnosti koji omogućava Ustav, na putu njegove institucionalizacije.”

Meho Travljanin, je iznio svoje impresije današnjim zasjedanjem: “DIK je napokon našla način, da se bavi konkretnim izazovima naših zajednica, tako da se nadamo plodonosnijem radu. Ovim vidimo da su sve prethodne debate bile potrebne, kako bi vremenom našli postojana rješenja. Isto moramo u našim zajednicama primjeniti i otvoreno imenovati.”

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter