Džemati

Solidarnost na djelu: Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju

Solidarnost na djelu: Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju
Solidarnost na djelu: Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju Solidarnost na djelu: Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju Solidarnost na djelu: Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju

Delegacija džemata Oberhausen posjetila džemat Witten i uručila donaciju u iznosu od 4.000 Eura za kupovinu nove vakufske zgrade.

|

Da je međudžematska i međubratska solidarnost među Bošnjacima i njihovim džematima živa pokazalo se još jednom. Naime, u četvrtak, 15.12.2022. godine, delegacija džemata Oberhausen, predvođena imamom Duran-ef. Pintolom, predsjednikom hadžijom Jasminom Abazovićem i sekretarom Amarom Pintolom posjetila je džemat Witten i uručila donaciju ispred džemata Oberhausen za kupovinu novog vakufskog objekta u Wittenu u iznosu od 4.000 Eura.

“Naša je vjerska obaveza da pomažemo jedni druge. Naši džemati su oaze mira u ovom modernom svijetu. U Njemačkoj oni su čuvari našeg, kako vjerskog, tako i nacionalnog identiteta. Džemat Witten je bio uz nas dok smo mi gradili džamiju u Oberhausenu, zato nam je drago da i mi njima možemo pomoći. Džemat Witten spada u one džemate, koji se ne zadovoljavaju sa statusom quo. Nakon što su izgradili džamiju, oni nisu stali, nego idu dalje i šire vakuf. To je za svaku pohvalu i može biti primjer na koji se mogu ugledati i puno veći džemati. Svi bismo trebali jačati naše vakufe kako bismo dugoročno omogućili profesionalizaciju naše Islamske zajednice.” - kazao je Duran-ef. Pintol, imam džemata Oberhausen ovim povodom.

Musafire iz džemata Oberhausen su dočekali hadžija Edhem Kadrić, imam Sakib-ef. Peskić, raniji imam Ruvejd-ef. Jahić i blagajnik Enes Hasanović. Mutevelija h. Edhem Kadrić se zahvalio na pomoći i između ostalog rekao:

“Džemat Oberhausen, kao i nekolicina drugih naših džemata, su uvijek bili uz nas u našim projektima. Posebno nam je drago da su nas posjetili danas kada smo i zvanično potpisali kupoprodajni ugovor za novi vakufski objekat. Smatram da nam nedostaje više zajedničkih susreta među džematima i da bismo ubuduće trebali više pomagati jedni drugima, ali i razmjenjivati iskustva koje imaju naši džemati, a sve u cilju jačanja jedinstva i napretka naše Islamske zajednice.” - kazao je hadžija Edhem Kadrić.

Džemat Witten je u četvrtak svoj džamijski kompleks obogatio kupovinom nove zgrade, koja se sastoji od ukupno 4 sprata po 110 kvadratnih metara i jednog poslovnog prostora. Pored ovog objekta i novoizgrađene džamije, džemat Witten već od ranije posjeduje dva vakufska stana. To je dobra osnova i sigurnost za nesmetano funkcionisanje i razvoj džemata.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter