IZBNJ

Održan sastanak Izvršnog odbora IZBNj

Održan sastanak Izvršnog odbora IZBNj Održan sastanak Izvršnog odbora IZBNj

U petak 17.03.2023. u prostorijama centrale IGBD u Wiesbadenu, pod predsjedavanjem predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, održana je sjednica Izvršnog odbora pod predsjedavanjem predsjednika IZBNJ Zenahira Mrakovića.

|

Članovi IO su po svojim zaduženjima, predstavili rad i trenutne projekte koji se realiziraju u okviru njihovih nadležnosti kao i planovi koji treba u narednom periodu da se urade. Posebno na polju rada sa mladima, aktivnosti sektora u radu sa ženama kao i druge vjersko-prosvjetne aktivnosti.

Raspravljano je o organizaciji ramazanskih akcija na području IZBNj, te je usvojen plan djelovanja članova IO u toku mjeseca ramazana.
Zaključeno je da se intenziviraju međusobne komunikacije između džemata i Krovne zajednice, pa će se u tom okviru priredi posjete članova IO svim Medžlisima i što je moguće većem broju džemata.

Donesena je odluka da se na području IZBNj koordinirao u toku mjeseca ramazana uradi jedna zajednička humanitarna akcija, koja će biti usmjerena na organizacije koje se brinu o ugroženim kategorijama stanovništa u Bosni i Hercegivini. Doneseni su također i zaključci o promoviranju i realizaciji zekata i sadakatul-fitra u mjesecu ramazanu, kao standardnih projekata Zajednice.

Predstavljen i usvojen je dorađeni koncept dženazetskog fonda, koji će se realizirati u skorom periodu.
Raspravljano je i o pristiglim molbama, zahtjevima i upitima iz domena rada Krovne organizacije.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter