Hutbe

Nauka je farz!

Nauka je farz! Nauka je farz!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

|

Draga braćo!

U mjesecu smo novembru kada se obilježava međunarodni dan nauke, tačnije sedmog u mjesecu, koji je od izuzetne važnosti za svakog čovjeka. Ovaj dan posvećen je promociji značaja i doprinosa nauke u razvoju društva u cjelini, odnosno, obilježava se s ciljem podizanja svijesti o važnosti nauke u rešavanju globalnih izazova, a koje zauzima posebno i značajno mjesto u islamskom nauku. Ovaj dan podjseća nas na to kako nauka pomaže u rešavanju problema kao što su klimatske promjene, pandemije, energetska efikasnost i očuvanje prirode, kako sačuvati čovjeka, odnosno sagledava duhovni status čovjeka, jer ona igra ključnu ulogu u razumijevanju prirode, unapređenju tehnologije, medicinskim otkrićima, duhovnom rastu čovjeka.

Stoga, danas želim da ukažem na to šta je to temelj našeg napretka kao čovječanstva – na važnost znanja i nauke. U svijetu u kojem živimo, znanje i nauka predstavljaju svjetionik koji nam osvjetljava put prema boljoj budućnosti.

Osnovni izvori vjere, Kur’an i hadis, ukazuju na važnost znanja i obrazovanja, odnosno na važnost sticanja znanja i naukovanja. Uzvišeni kaže: "Reci: 'Gospodaru moj, povećaj mi znanje!'" (Kuran, 20:114) - što potiče svakog čovjeka da traži „rast“ u znanju i obrazovanju, putem dove (molitve) Allahu. Na drugom mjestu Allah kaže: "Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite." (Kuran, 58:11) – čime naglašava da će oni koji vjeruju i traže znanje biti nagrađeni visokim stepenima. Ovi kur’anski dokazi jasno ukazuju na važnost znanja i obrazovanja u islamu, te potiču vjernike da teže sticanju znanja kao puta prema razumijevanju vjere i unapređenju društva. Znanje i vjera vodit će čovjeka iz tame neznanja prema svjetlu razumijevanja.

No, ova inicijativa, obilježavanje ovako važnog datuma, također, promoviše obrazovanje u oblasti kako islamskih tako i svih drugih nauka te teži smanjenju jaza u pristupu naučnim resursima i podstiče saradnju između zemalja kako bi se ostvarili zajednički ciljevi. Zajednički cilj nam je da ljudi budu sretni, opsluženi, zadovoljni... zato se u ovom danu slavedostignuća nauke koje inspiriše nove generacije istraživača da se posvete otkrivanju rješenja za izazove koji stoje pred čovječanstvom, u skladu sa predajom: „Olakšaj a ne otežaj...“

Međunarodni dan nauke, sa islamskog aspekta, predstavlja priliku da se istakne duboko ukorijenjen značaj nauke u islamskoj tradiciji, te kako se nauka promoviše kao sredstvo za bolji svijet, sretniji, zadovoljniji, potrebama udovoljniji, u skladu sa islamskim vrijednostima.

Nama je poznato da islamska civilizacija ima bogatu historiju u oblasti nauke i tehnologije. Važno je to danas i sad ovdje naglasiti. Period islamskog „zlatnog“ doba, koji je trajao od 8. do 13. vijeka, obuhvatao je značajna dostignuća u oblastima kako matematike, astronomije, medicine, filozofije, teologije tako i u oblastima mnogih drugih naučnih disciplina. Islamski učenjaci poput Ibn Sine (Avicenna), Al-Razija, Farabija, Gazalija, ostavili su dubok i trajan uticaj na razvoj svjetske i vjerske nauke.

Islamski principi promovišu istraživanje i sticanje znanja kao dužnost muslimana. Kur’an poziva čovjeka na promišljeno razmatranje prirode i stvaranja, čime se podržava naučni pristup. Islamska tradicija, također, cijeni koncept obrazovanja i učenja, čemu je težio istinski uzor, a pozitivan odnos prema naučnom istraživanju je vidljiv kroz osnivanje mnogih univerziteta i obrazovnih institucija u islamskom svijetu, kroz historiju.

Međunarodni dan nauke iz islamske perspektive naglašava važnost kontinuiranog zalaganja za nauku i obrazovanje, kao i promociju etičkog i odgovornog korištenja naučnih saznanja za dobrobit čovječanstva. Ovaj dan podsjeća na to da nauka i religija, posebno islam, mogu koegzistirati i zajedno doprinijeti boljem svijetu kroz razumijevanje prirode, liječenje bolesti i rješavanje globalnih izazova. Nauka je ta koja nam pruža ključeve za razumijevanje i rješavanje problema s kojima se suočavamo. No, nauka nije sama po sebi dovoljna. Znanje je most koji povezuje nauku s našim svakodnevnim životima.

Nauka i znanje nisu privilegija samo nekolicine, već su dar svih nas. Oni nas pozivaju da nikada ne stanemo s učenjem. Nauka se neprestano razvija, a znanje se širi kako bismo bolje razumjeli svijet oko sebe. Stoga, trebamo poticati učenje kod mladih i podržavati istraživanje kod onih koji će oblikovati budućnost. Ovdje želim da naglasim da IGBD već godinama podržava mlade istraživače, studente kroz fond Gazi Husrev-beg. I ovo je prilika da vam se svima na tome zahvalimo i da vas pozovemo da i dalje budete svetionik mladim istraživačima.

Znanje i nauka, također, nas povezuju s drugima, bez obzira na našu različitost. Oni premošćuju granice i spajaju nas u globalnoj zajednici razuma. Kroz znanje i nauku, mi razumijemo da smo svi zajedno na istom planetu, da su naši problemi međusobno povezani, i da zajedno možemo raditi na njihovom rješavanju.

Plemeniti Pejgamber je u hadisima ukazao na važnost znanja i nauke, kao cjeloživotni proces, jer traženje znanja nudi duhovne koristi: "Tražite znanje od kolijevke do groba", te da će  oni koji traže znanje i uče, bit će nagrađeni na budućem svijetu: "Ko hodi putem učenja, Allah će mu olakšati put do Dženneta." Ovi hadisi naglašavaju važnost učenja i sticanja znanja u islamu, potičući vjernike da budu predani obrazovanju i istraživanju.

Draga braćo!

Neka nam znanje i nauka budu vodilje u životu. Neka nas podsjete na čudesnu složenost svijeta u kojem živimo. Neka nas inspiriraju da se neprestano razvijamo, učimo, istražujemo, i radimo na boljoj budućnosti za sve nas. Učimo, istražujmo i budimo znatiželjni. Allahu povećaj naše znanje. Amin!

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter