Hutbe

Naš odnos prema javnoj imovini i zajedničkim dobrima

Naš odnos prema javnoj imovini i zajedničkim dobrima Naš odnos prema javnoj imovini i zajedničkim dobrima

Naš odnos prema zajedničkim dobrima i javnim mjestima Bismillahi ves-salatu ves-selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein.

|

Islam je naredio nama, muslimanima, da se brinemo o javnoj imovini, da je čuvamo i zaštitimo od oštećenja, zloupotrebe ili krađe, i učinio je njihovo očuvanje znakom pravednosti i iskrenosti vjere. Gospodar svjetova veli:

"Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava." ( Maida, 2 )
 

Svemogući Gospodar objavljuje da je nanošenje štete stvarima od javnog značaja ( objektima ) vrsta korupcije koja je zabranjena. 
Gospodar veli: "I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen." (A’araf, 56 ).
 
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatrao je uklanjanje štetnih stvari sa puta i njegovo održavanje jednim od znakova vjere. Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 
"Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji dio je govor La ilahe ilallah, a najniži jeste uklanjanje prepreke sa puta, a i stid je dio Imana." ( muttefekun alejhi ) 
Izgradnja i reforma su pristup svih vjerovjesnika. 

Svemogući Gospodar je rekao o riječima Musa'a, a.s., svom bratu Harunu, mir neka je s njima: "A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: "Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!
( A'araf, 142 ).
 
Jedan oblik reforme je očuvanje javnih objekata i zajedničkih dobrobiti, koje država gradi i razvija. One pripadaju svakom pojedincu u društvu, pa je njihovo očuvanje legitimna i nacionalna dužnost, a dio je saradnje u pravednosti i pobožnosti.
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio nam je  štetu i nanošenje štete uključujući i zadiranje u javnu imovinu i zajedničke koristi. Prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Resulullah rekao: "Nema štete, niti nanošenja štete." (Sunen Ibn Madže).
 
Draga braćo, 
Islam nam je naredio da čuvamo javnu imovinu i zajednička dobra, jer je to pravo koje svi dijele. 
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:"Muslimani su partneri,suvlasnici u troje: u vodi, ispaši i vatri." (Musned Ahmed).
 
Među javnim sadržajima i zajedničkim dobrima su: 

-  Ulice i putevi: 
Moramo ih sačuvati, osim što ih štitimo od onih koji krše odredbe vjere, i od onih koji bacaju otpad i štete ljudima, i odgajati našu djecu na ovom humanom ponašanju kojem nas je naš Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio kada je rekao da onaj ko otklanja štetu na putu čini  dobročinstvo, sadaku. 

Ebu Hurejre, neka je Gospodar zadovoljan njime, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Na svaki zglob ljudi su dužni dati sadaku, svaki dan u kome sunce izađe. Pomiriti dvojicu je sadaka; pomoći čovjeka da uzjaše konja je sadaka; pomoći mu da natovari konja je sadaka; lijepa riječ je sadaka; svaki korak radi namaza je sadaka; skloniti sa puta ono što smeta ljudima je sadaka." ( Buhari )
 
-  Pijace: 
Moramo održavati pijace čistim. 
Svaki kupac i prodavač ne smije ostaviti ostatke svoje robe ili pokvarenu robu, već ih staviti na mjesta koja su za to pripremljena kako bi mjesto očuvalo čistoću, kako nam je   rekao Poslanik, mir i blagoslov Božiji na njega: "Doista je Allah Dobar i voli dobrotu; Čist i voli čistoću, Plemenit i voli plemenitost." ( Tirmizi ).
 
-  Pretjerana potrošnja vode: 
Voda je jedna od najvećih blagodati Svemogućeg Gospodara, jer je to tajna života za sva živa bića, i nijedno živo biće ne može živjeti bez nje. 
Allah dž.š. kaže: "i da Mi od vode sve živo stvaramo?! Pa zar neće vjerovati?! "
( Enbija, 30 )
 
Uzvišeni gospodar nam je naredio da ne pretjerujemo, čak ni u piću. 
Kaže Gospodar svjetova: " I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On, zaista, ne voli one koji pretjeruju. "(Al-A’araf, 31 ). 
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Jedite i pijte, oblačite se i dajite sadaku, ali bez pretjerivanja i uzdizanja." ( Buhari )
Također, Resulullah nam zabranjuje prekomjernu upotrebu vode i za ibadet. 
 
Oblici javne imovine i zajedničkih koristi su beskrajni. Svi oblici urbanizacije, uključujući škole, bolnice, puteve, prevozna sredstva, pružanje usluga i zgrade državnih institucija i agencija, sve je to javna imovina koju nam je Gospodar dao kako bi se pomogli u našim životima, ispunjavanju naših interesa i olakšavanju našeg života. 
Zato javnu imovinu i opće koristi moramo čuvati.  
 
-  Džamije su kuće Svemogućeg Gospodara.

Svemogući Gospodar ih je pripisao Sebi iz poštovanja i časti. 
Kaže Goapodar svjetova: " Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! "( Džinn, 18 )
One su najomiljenija mjesta  Svemogućem. 

Ebu Hurejre prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najdraža mjesta Allahu su džamije, a najmrža mjesta Allahu su pijace." ( Muslim )
Zato nam je obaveza graditi ih, održavati i poštovati iznad svega što im ne priliči.  Svemogući, u svojoj plemenitoj Knjigi, je rekao: "U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer." ( Nur, 36 )
 
"Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni." 
( Nur, 37 )

"Da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa." ( Nur, 38 )

Prvi čin koji je poduzeo Božiji Poslanik, a.s., nakon što su njegove plemenite noge kročile u Medinu, bila je izgradnja džamije. 
Džamija je bila prvi stub i element u formiranju muslimanskog društva, gdje nije bila ograničena samo na molitvu, prenošenje znanja, odgoj, već na sve aktivnosti.  

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao gradnju džamija, i obećao je za to veliku nagradu. 
Prenosi Ibn Omera, r.a., da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko napravi džamiju makar koliko ptičije gnijezdo, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu." ( Taberani) 
 
Džamije su kuće Uzvišenog Gospodara, među najposebnijim javnim objektima, javnom imovinom i zajedničkim koristima, i najčistije i najsvetije, koje se moraju čuvati od svih vrsta napada, a posebno njihovu čistoću.   
 
Enes bin Malik, radijallahu anhu, je rekao:  "Jedne prilike bili smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u džamiji, pa je došao neki beduin i počeo mokriti u njoj, pa su ga ljudi ukorili.” 
Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ne prekidajte ga, ostavite ga.” 
Pa su ga ostavili dok nije završio sa nuždom. Potom ga je Poslanik pozvao i kazao: "Džamije nisu za mokrenje, niti za bilo koju vrstu nečistoće. One su za spominjanje Uzvišenog Allaha, i za učenje Kur'ana."  
Nakon toga Resulullah je naredio da se prolije jedna kofa vode na to mjesto." ( Muslim )
 
Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i na onom svijetu i zaštiti nas od  Vatre, oprosti nama i našim roditeljima i svim muslimanima.
Neka je Božiji blagoslov i mir na našeg poslanika Muhameda, njegovu porodicu i sve njegove drugove.
Amin

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter