Aktuelnosti

Dan Arefata

Dan Arefata Dan Arefata

Dan Arefata (Jevmu’l-arefe) je deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara.

|

Arefat je brežuljak udaljen od Mekke petnaestak kilometara a boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se svi hadžije 09. mjeseca zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu. Na Brdu Milosti (Džebelu'r-rahme) na Arefatu, kako tradicija prenosi, nakon dugog traženja sastali su se Hazreti Adem i Hazreti Havva. Muhammed (s. a. v. s.) je svoj poznati govor na Oprosnom hadžu održao upravo na Arefatu.

Jedna od važnih poruka toga govora je i slijedeće:

“O pravovjernici, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni, kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto (Arefat) na kome se nalazimo, sve dok se ne sastanete s Gospodarom vašim.Čovjek je djelo Božije, i neka je proklet onaj koji to djelo ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga, i On će nas pitati za naša djela i naš rad. Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.”

Lijepo je da oni koji nisu na hadžu poste ovaj dan.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter