U Mainzu održan 25. Internacionalni seminar o dušebrižništvu

Bošnjački referenti dominirali sa svojim učešćem

U Mainzu, glavnom gradu njemačke Savezne pokrajine Rheinland-Pfalz je u periodu od 28. septembra do 04. oktobra 2013.g. održan sedmodnevni seminar na temu „Islamsko dušebrižništvo u Njemačkoj“. Seminar je održan u prostorijama Katoličke akademije u Mainzu, a organizatori su bili Društvo za interkulturalno dušebrižništvo i savjetovanje (sippc) iz Düsseldorfa, Institut za Islamsku teologiju Univerziteta Osnabrück (IIT), Evangelička akademija Pfalz iz Enkenbacha, Mannheimski institut za integraciju i interreligijski dijalog, Evangeličke crkva Rheinland i Pokrajinsko udruženje židovskih zajednica Rheinland-Pfalz.

IMG_7926

Po svom sadržaju, kooperacijskim institucijama u organizaciji, sastavu predavača i slušalaca seminar je bio trijaloškog karaktera. Na seminaru su, naime, obrađivane teme vezane za dušebrižništvo (Seelsorge), pastoralnu teologiju i psihološko savjetovanje iz perspektive sve tri velike monoteističke religije: islama, kršćanstva i židovstva. Međutim, kao što i sam naziv seminara sugerira, fokus i težište su ove godine bili stavljeni na dušebrižništvo iz perspektive islama. Učesnici iz Njemačke, Poljske, Francuske, Holandije, Norveške, Švicarske, SAD-a, Brazila, Malezije, Bosne i Hercegovine, Turske, Velike Britanije, Tanzanije, Kenije i Nikaragve imali su priliku slušati razna predavanja vezana za glavnu temu seminara, i učestvovati u raznolikim drugim oblicima razmjene znanja, saznanja, iskustava u formi workshopova, refleksijskih razgovora, tribina, pojedinačnih diskusija.

S obzirom na svoj trijaloški karakter, program seminara je u prva tri dana predvidio posjete jednoj od crkvi, sinagoga i džamija u Mainzu. Tako je u nedjelju 29. septembra zajednički posjećena crkva St. Stephan u Mainzu, dan kasnije, u ponedjeljak sinagoga i naposljetku, u utorak, džamija koja pripada VIKZ-u u Mainzu. Prva dva dana su sadržajno bila vezana za pitanja dušebrižništva iz perspektive kršćanstva i židovstva, dok je sa posjetom džamiji, ne samo u organizacijskom, nego i saržajnom smislu seminar prenio svoje težište na pitanja i predavanja dušebrižništva iz perspektive islama.

IMG_7955

Glavni organizator ovog seminara je Društvo za interkulturalno dušebrižništvo i savjetovanje (sipcc) iz Düsseldorfa koje ovakve seminare održava svake godine i svaki put u drugoj zemlji. Ovaj u Mainzu održani seminar je bio jubilarni, 25. po redu, i u prvi plan je stavio temu islamskog dušebrižništva, njegovo teološko utemeljenje u islamu, praktičnu primjenu, tradicionalne načine praktične primjene u raznim društvenim i državnim konktekstima, izazovima u multikulturalnom društvu kao što je njemačko te mogućnostima i načinima organiziranja i strukturalnog etbliranja u Njemačkoj. Nesumnjivo da su ove teme u aktualnim društevnim okolnostima u Njemačkoj, ali i u svijetu, zasigurno doprinijele da se seminaru, uprkos relativno skupim troškovima učešća i smještaja u iznosu i do 700 EUR po osobi, prijavi i učešća uzme oko 70 polaznika.

Pored navedenog sipcc-duštva, glavni suorganizator je bio i Institut za islamsku teologiju Univerziteta Osnabrück (IIT). Njega je u organizaciji seminara, te predavanjem, učešćem u svojstvu sugovornika iz islamske perspektive na jednoj od tribina i nekoliko workshopova, kao i cjelosedmičnim boravkom u ulozi suorganizatora predstavljao mr. hfz. Esnaf Begić, asistent na ovom Institutu, gdje inače pored svojih redovnih aistenstkih aktivnosti trenutno priprema i doktorsku disertaciju. Osim njega, Institut za Islamsku teologiju iz Osnabrücka je bio predstavljen i sa još nekoliko drugih članova znanstveno-nastavnog osoblja, koji su također imali različite oblike aktivnosti, od predavanja i workshopova, do tribina i refleksijskih grupa. Evidentno je da ovaj Institut iz Osnabrücka raspolaže vrlo širokim i raznovrsnim spektrom znanstvene angažiranosti svojih suradnika i čini se da, pored činjenice što je najveći u strukturalnom i organizacijskom smislu u odnosu na ostale univerzitetske ustanove za islamsku teologiju u Njemačkoj, prednjači i u mogućnosti pružanja adekvatne znanstvene ekspertize u raznolikim oblicima društvenorelevantnih diskursa. Tako su ispred ovog Instituta na seminaru još govorili i Dr. Silvia Horsch-Al Saad, postdoktorandica na IIT-u, mr. Hakki Arslan, doktorand, a kao „vanjski suradnici“ su angažirani i Emina Čorbo-Mešić iz Stuttgarta i Mehmed-ef. Jakubović, imam u najstarijem bošnjačkom džematu u Njemačkoj Aachenu.

Inače je bošnjačka „frakcija“ na ovom seminaru svojim predavanjima i nastupima ostavila izuzteno dubok trag. Kao što je već rečeno, sadržajno težište seminara je od utorka, 01. oktobra, četvrtog dana seminara bilo fokusirano na islam i prema programu od ovoga dana seminar je predviđen za nastup i predavanja muslimanskih referenata. Program ovoga dana je počeo posjetom džamiji VIKZ-a u Mainzu, gdje je učesnike seminara dočekao imam ovog turskog džemata Muamer Toklu. Imam Toklu je nakon riječi dobrodošlice, na tečnom njemačkom jeziku upoznao sa unutarnošću džamije, objašnjavajući pojednačno značenje pojedinih dijelova, kao što su mihrab, minber, ćurs, način obavljanja namaza, pravac obavljanja namaza i sl.

Ruza slika Meinz Moschee

Nakon njega je predsjednik sipcc-društva Helmut Weiß obavio interview sa Mehmed-ef. Jakubovićem na temu „Ljepota moje vjere“. Mehmed-ef. Jakubović je govorio općenito o stavu islama prema umjetnosti, o slikarstvu sa posebnim osvrtom na kaligrafiju. Za ovu prigodu on je uradio jednu sliku, koja kroz kompoziciju ružine stabljike simbolizira četiri, u tradicijama objavljenih religija, vrlo značajna poslanika: Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda a.s. Osim toga, u okviru seminara je imam Jakubović u prostorijama Katoličke akdemije u Mainzu, gdje se ovaj seminar i održavao, napravio izložbu dijela svojih umjetničkoh radova, rezbarije kaligrafija u drvetu, kao i slobodne slikarske radove na platnu. Ova izložba je izazvala veliko intersovanje prisutnih. Posebna zahvalnost je od predsjednika sipcc-društva Helmuta Weißa Mehmed-ef. Jakuboviću izražena i zbog činjenice da je on fotografije svojih umjetničkih radova prepustio i za tehničku opremu flyera i programa u periodu pripreme ovog seminara.

Temeljno i inicijalno predavanje ovoga dana na temu „Islamske osnove pomoći ljudima“ održao je mr. hfz. Esnaf Begić. Ovo predavanje je poslužilo kao osnova za ostale seminarske aktivnosti ovog i slijedećih dana. Samouvjereno i ubjedljivo, na vrlo efikasan i dojmljiv način, mr. hfz. Begić je govorio o teološkoj, u Kuranu i sunnetu utemeljenoj pomoći ljudima u islamu, njenoj važnosti, prednostima, interesu i koristi za pojedince i društvo. te izvodio zaključke i predstavljao moguće koncepte etabliranja institucionnalno organiziranog islamskog dušebrižništva u Njemačkoj. Uz preko beamer-projektora projicirani prijevod na engleski jezik, obzirom na internacionalni sastav učesnika seminara, kao i mjestimične simultane komentare na engleskom jeziku pojedinih njegovih dijelova, njegovo predavanje je praćeno sa izuzetnom pažnjom i interesovanjem. Nakon izlaganja uslijedile su pitanja referentu, i runde razgovora i diskusija. Također i u ovom dijelu je mr. hfz. Begić u vrlo uvjerljivom stilu odgovarao na djelomično i kritička pitanja slušalaca, ne ostavljajući mogućnosti proizvoljnim tumačenjima i razumijevanjima nekih dijelova njegova predavanja.

Na vrlo bolnu temu „Pomoć ženama žrtvama rata“ govorila je u svome, na momente vrlo emotivnom, predavanju slijedećeg dana, u srijedu, 02. oktobra Emina Čorbo-Mešić, što je na učesnike ostavilo izuzetno dubok dojam. Ona je istakla i predstavila neke primjere zločina koji su se vršili prema ženama muslimankama, Bošnjakinjama i predstavila to kao poseban oblik vođenja rata protiv muslimanske populacije tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osim toga predstavila je i neke organizacije koje su pokušavale i još to pokušavaju, pružiti pomoć ženama koje su, na bilo koji način, izašle iz rata kao žrtve. Posebno je u ovom konktekstu podvukla nedostatak pomoći od strane države i, s druge strane, istakla kao poprilično usamljen primjer pomoći ovim ženama od strane Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Seminar je završen u petak, 04. Oktobra u prijepodnevnim satima. Završetak je upriličen kroz zajedničku molitvu. Za ovu priliku je ispred učesnika muslimana mr. hfz. Esnaf Begić proučio na arapskom jeziku nekoliko kuranskih ajeta iz sure Rum, uz njihov prijevod na njemački i engleski jezik. Nakon kršćanske molitve, koja je uz prisustvo jednog palestinskog svećenika također jednim dijelom uslijedila na arapskom jeziku, jednom dovom je završen ovaj izuzetan seminar.

Korisno je svakako na kraju spomenuti, da je po riječima mr. hfz. Begića priprema ovoga seminara trajala oko godinu i po dana, što se u konačnici odrazilo na sadržajni i organizacijski kvalitet ovog seminara, te da je u financijskom smislu njegovo održavanje u velikoj mjeri podržala i Europska Unija kroz svoj „Program cjeloživotnog učenja“ (The Longlife Learning Programme).

Z. M.

Nema komentara.

Upišite komentar