Muftija Fetić na svečanim Hatmama u Hamburgu

Dana, 19.05.2013.g., u bošnjačkom džematu Hamburg upriličene su svečane hatme za deset svršenika Kur'ani Kerima. Pred nekoliko stotina džematlija i gostiju iz susjednih džemata, sedam imama ne čelu sa muftijom Pašom ef. Fetićem i glavnima imamom Aldin ef. Kusurom, dest učenika i učenica je položilo mektebsku maturu, odnosno učinilo hatmu. Kandidati su pokazali zavidan nivo pravilnog ... Više... →