Mešihat

Sastav aktuelnog mandata:

1. Muftija Pašo ef. Fetić (predsjednik)
2. Hamid ef. Pintol (potpredsjednik)
3. Zenahir Mraković (potpredsjednik)
4. Amar Memić (administrativno-pravna pitanja)
5. Anel Cerić član (finansijsko-privredna pitanja)
6. Mehmed ef. Jakubović (vjersko-prosvjetna pitanja)
7. Ramiz ef. Kazija (edukacija i rad sa omladinom)
8, Mehriba Prentić (edukacija i rad sa ženama)
9. Jasmin Dervić (socijalna i humanitana pitanja)