Ured za hadž i umru

Na devetnaestoj sjednici Mešihata Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, održanoj 08.decembra 2012. godine donesena je odluka o formiranju ureda za hadž i umru. Za rukovodioca ovog ureda imenovan je Izet ef. Bibić a za njegovog pomoćnika određen je član Mešihata, Edin Dudo.

Sve  informacije  vezano za organizaciju  hadža i umre, kao i prijave,  možete dobiti direktno kod rukovodioca Ureda na broj telefona  0163 – 309 22 88 ili putem e-maila: hadz@igbd.org  

Vaš Mešihat IZBNJ