Obraćanje Alije Izetbegovića na Obnoviteljskom saboru IZ – Sarajevo, 28.04.1995.

izetbey(Obraćanje na Obnoviteljskom saboru Islamske zajednice u RBiH-Sarajevo, 28.04.1995.)

Draga braćo i sestre, dragi sabornici, poštovani Reis-efendija,

Došao sam da vas pozdravim našim pozdravom esselamu-alejkum i da vašem Saboru zaželim sretan i uspješan rad.

Kada sam se već našao pred ovako eminentnim skupom, iskoristio bih priliku i da kažem nekoliko riječi. Vrijeme je ograničeno, pa ću iz obilja tema izdvojiti tri. Prva se tiče tzv. fundamentalizma u Bosni. Kada je prije tri godine počeo napad na Bosnu, neki od vas uzeli su puške u ruke. Fotografije ljudi sa ahmedijom na glavi i puškom u ruci prošle su svijetom i koristile kao krunski dokaz fundamentalizma u Bosni. I mi, i sa nama svi dobronamjerni ljudi na svijetu, znamo da se ne radi o fundamentalizmu, nego borbi za goli opstanak naroda kojem je, i svemu onom što je vezano za taj narod bila izrečena smrtna presuda. Digli su ruku na naš narod, svoju prljavu, ubilačku ruku, pobili su našu nejač, protjerali stotine hiljada ljudi sa njihovih vjekovnih ognjišta i porušili stotine džamija i mesdžida. A onda, kada smo se digli da branimo goli život, proglasili su to fundamentalizmom. Pustite ih nek pričaju što im je volja. Čestitam svakom od vas koji je uzeo oružje i branio našu nejač i naše svetinje.

Druga tema tiče se položaja islama u našoj zemlji. Islam nije državna vjera u Bosni, ne može to da bude i , štaviše, ne treba to da bude. Samo slabi ljudi i slaba učenja traže zastićen, privilegiran položaj. A islam je snažno učenje, živa vjera, prema nekima, danas jedina živa vjera u svijetu. Umjesto privilegija, islam u Bosni treba tri stvari: sloboduuvjete za djelovanje i dostojanstvo vašeg poziva. Prvo dvoje treba da mu osigura država, a ovo posljednje vi. Kad kažem dostojanstvo vašeg poziva, mislim na obrazovanje i moralni lik predstavnika vjerske zajednice, imama i alima. Morate biti učeni, obrazovani ljudi i morate biti moralni autoritet u svojoj sredini. Ovo posljednje postiže se saglasnošću između onog što govorite i onog što radite. NAROD GLEDA KAKO VI ŽIVITE I JESTE LI SPREMNI DA SA NJIM DIJELITE DOBRO I ZLO I DA GLADUJETE, AKO ON GLADUJE. TO NAROD GLEDA I SUDI I OD TOG SUDA NIKO VAS NE MOŽE IZUZETI I SPASITI.

I konačno, treće pitanje koje bih ovdje spomenuo tiče se jedinstva unutar našeg vjerničkog kopusa. Do mojih ušiju dopiru priče o nekakvim novim mezhebima. I kao što to obično biva, nađu se kojekakvi demagozi koji podmeću formu umjesto suštine, neku novu gimnastiku ili mehaniku vjere umjesto morala i istinskog učenja. Dok se vodi borba za život i smrt i dok se rješava naše biti ili ne biti, oni nameću ”učene” rasprave o dužini brade ili o tome kako treba držati ruke ili noge u namazu i sl. Na tome se unose razdori i podjele u džematima. Ima čak i fizičkih sukoba. Mladi i obrazovani ljudi to slušaju i iščuđavaju se. LJUDI SU ŽEDNI ISTINSKE VJERE, NJENIH VJERSKIH I MORALNIH PORUKA, A NE JALOVIH I BESPLODNIH RASPRAVA. TAKVE STVARI ODBIJAJU MLADE LJUDE OD VJERE I NANOSE OGROMNU ŠTETU. ZATO SE POZABAVITE TIM POJAVAMA I SPRIJEČITE ŠIRENJE GLUPOSTI U NJENO IME.

I na kraju, hvala vam što ste ostali sa svojim narodom. Čineći to, izvršili ste svoju najvišu vjersku dužnost. Neka vas Bog čuva i pomogne.

Za Akos.ba pripremila: Elma Fetić-Čehajić

Nema komentara.

Upišite komentar