Rođenje Isa'a alejhisselam (Hatib: Ishak ef. Alešević)

Pisati i govoriti na temu Isaa a.s. jednako nam se moćno danas nameće kao nekada u Muhammed a.s. doba. Kur'an nas podsjeća, opominje i podstiče da o njemu i govorimo i pišemo iznoseći ono što izvori islama govore o Isau a.s. kao ono što je “istinito kazivanje.” (Alu-Imran, a. 62.).

isa

Muhammed a.s. bili su posjetili nedžranski kršćani u delegaciji od šezdeset velikodostojnika među kojima je njih četnaest bilo posebno istaknutih. Cijelo vrijeme njihovog boravka i međusobnih razgovora  Poslanik a.s. se njima obraćao braneći učenje o Isau a.s. kao robu Allahovom i Njegovom Poslaniku predstavljajući  im sadržaje  ajeta iz sure Alu-Imran i na koncu, prema savjetu Kur'ana, sa ponudom  da se  prizove ako je potrebno kao potkrepa istinitim riječima Allahov gnjev na sebe, a to je: “Usrdno (se) pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!”

Ovaj ponuđeni prijedlog  delegacija je odbila, i nakon što su se  povratili u Nedžran poručili su da se stavljaju pod vlast i zaštitu muslimana, da im se dodijeli jedan izaslanik, i da im se odredi porez.

Drugi razlog jeste da zbilja živimo, po izjavama nekih sociologa, post-kršćansko vrijeme u kojem se uzvišena pojava Isaa a.s. iz usta i pera zastranjenih kršćana izvrgava ruglu, i negira joj se postojanje što podjednako vrijeđa osjećanja i muslimana i kršćana.  Najprije se razdvaja teološki od historijskog Isaa a.s.(Hermann Samuel Reimarus 1694. – 1768. i David Friedrich Straus 1808.-1874.) da bi se sa pojavom djela Brune Bauera (1809.-1882.) otvorila vrata negiranju Isaa a.s. kao povijesne ličnosti što su obilato iskoristili ideolozi naučnog socijalizma i komunizma Karl Marx i Friedrich Engels, pa sve do danas friško napisanih knjiga i filmova kontroverznih i iritirajućih sadržaja.

Međutim, na drugoj strani imamo i paralelno pojavu predstavljanja Isaa a.s. kao čovjeka sa misijom (npr. Ernest Renan 1863.) i to bez prekida teče do današnjih dana. Tako je godine, 2009. nastala knjiga za djecu Philipa Pulmana u kojoj je djeci prikazan Isa a.s. kao “Dobri čovjek” ali čovjek humano-socijalni reformator ali  ne i Allahov Poslanik.

Isa alejhisselam (a.s.) – Allahova milost i spas na njega, jedan je od šest posebnih, “… i Duh od Njega”(En-Nisa’, a. 171), “od Allahu bliskih” (“Minel-mukarrebin” Alu-Imran, a.45.), “odabranih” i “odlučnih” Allahovih poslanika: Adem, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa i Muhammed a.s. o kojima Kur'an veli “Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe!…” (Al-Ahqaf, a. 35.) Allahovih odabranika da prenose i tumače  Njegove objave u ljudskoj povijesti prema hadisi-šerifu koji prenosi Ebu Zerr bilo je 124 hiljade nebijja – vjerovjesnika, a od njih se njih 313. broji u resule – poslanike, a između njih šest ih je naročitih “Ulul-azm”- “Odabranih poslanika” među kojima je i Isa a.s.

Čvrsto povjerovati u postojanje osobe i poslanika Isaa a.s. sa svim osobinama koje su mu darovane temelj je islamskom vjerovanju. Evo kako se to opisuje u jednom hadisi šerifu koji u svojoj zbirci bilježi Buharija: “Ko posvjedoči da nema boga osim jednog Allaha koji nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i da je Isa Allahov rob i poslanik i Njegova Riječ koju je udahnuo Merjemi i Duh od Njega, i da je Džennet istina i da je Džehennem istina, Allah će ga, prema njegovim djelima, uvesti u Džennet.”

Rod iz kojega je Allah po Svojoj milosti odabirao poslanika Sebi imao je iskrenu vjeru i visok moral. O ovome svjedoči Kur'ani- Kerim riječima: “Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. – Sve porod jedan od drugog -, a Allah sve čuje i sve zna.” (Alu-Imran, a.33.-34.)

Allah je naročito istaknuo uz Isaa a.s. i njegovu časnu majku: “I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.” (Alu-Imran, a. 42.)  U Imami-Ahmedovom Musnedu stoji hadisi-šerif: “Najbolje žene na zemlji bile su njih četiri: Kćerka Imranova Merjema, Huvejlidova kćerka Hadidža, Muhammedova kćerka Fatima, i Faraonova žena Asija.” (Had. 11942.)

Jedan drugi hadisi šerif o Merjemi i Isau a.s. ovako kazuje: “Svako novorođeno dijete šejtan dotakne prstom svojim osim Imranove kćerke Merjeme i njezinog sina Isaa!” (Imam Ahmed, Musned, 7866.)

Mudrost Kur'ana -Časnoga sastoji se u tome da svako njegovo uzvišeno kazivanje jeste istovremeno i Allahov znak meni, tebi, svakom onome ko ga čita. Zar kazivanje o časti jedne djevojke Merjeme nije i ukazivanje i nama samima kakvim bi trebali biti kao osobe, a kada se govori o časti roda onda se kazuje o naslijeđu vjere i morala koji se prenose u porodicama,  u slijedu sa koljena na koljeno “Sve porod jedan od drugog”.  Zar ovo nije dovoljno i jasno i dovoljno opominjuće da smo i te kako obavezni prema svojim kćerkama i sinovima, i prema porodicama svojim. Ti, posebno istaknuti i zaduženi ljudi imali su niz divnih svojstava koja su ih krasila i koja su ih činila pouzdanima da im se tako uzvišena Božanska zadaća može dodijeliti.

Zato nije na odmet pobrojati neka od temeljnih svojstava poslaničkih a.s.kao što su: Poslaničko inzistiranje na istini, branjenje i zastupanje istine i istinoljubivosti, osvjedočeno poštenje i povjerenje koje ih je resilo, potom tačno i dosljedno prenošenje, tumačenje i primjena Objave, pravičan postupak i zastupanje pravednosti, čuvanje od grijeha i griješenja, mudrost  i oštroumnost, stalni ibadet Allahu kroz osnovne propisane obredne dužnosti namazom, postom i dr. Rad na dobru i to u ime Allaha Milostivoga, Samilosnog počinjući svaki dobar posao sa Bismillahirrahmanirrahim koju su formulu svi jednako izgovarali, kao što su i širili i propagirali mir i dobro sa selamom koji nije bio samo od Allaha darovani im pozdrav mira nego i njegovo širenje među narodima kao rasprostranjenje Allahovog mira i blagoslova u svijetu. Osim ovoga bili su muškarci i to muževni muškarci koji su zasnivali brakove i formirali porodice. Odani su bili čistoći tijela, odstranjivanju nečistoće, hranili su se odobrenim, halal-jelima, i još niz osobina koje su ih sve do posljednjega resile. Ovakvim odabranicima date su knjige na povjerenje da ih dostave, protumače i sprovedu u praksu.  Kur'ani kerim će, pripremajući Poslanika za misiju, i ovo o Isau a.s. izreći: “I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu, i Indžilu.” (Alu-Imran, a. 48.)

U kazivanju o Isau a.s. sve počinje sa govorom o časnoj majci Isaa a.s. Nju su još kod začeća bili posvetili na služenje Allahu i učinili su dovom molbu Allahu da Mejrema i kasnije porod njen, njen sin Isa a.s., budu sačuvani od zala šejtana prokletoga: “Kada Imranova žena reče:”Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i sve znaš!” “… nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana!” (Alu-Imran, a. 35.i 36.)

Merjemu poslije nalazimo u Hramu gdje služi uz svoga zeta po svojoj rođenoj sestri Ešja’ i istovremeno Poslanika  Zekerijjaha a.s. On u njoj vidi očitu milost i zaštitu od Allaha podarenu ovoj pobožnoj i časnoj djevojci. Krasile su je osobine predanosti, skromnosti, poslušnosti i pokornosti Objavi Allahovoj i duboka pobožnost klanjanjem Allahu namazom i sedždom. (Alu-Imran, a. 43.) Kroz svoj posluh i duboku pobožnost  zadobila je bila poseban privilegij kod Allaha jer joj je boravivši u Hramu i moleći se Allahu stizala hrana za koju je ona Zekerijjahu a.s. davala odgovor riječima da je to “Od Allaha, Allah onoga koga On hoće opskrbljuje bez muke!” (Alu-Imran, a. 37.)

I onda se jednoga dana dogodi da su je meleki obavijestili radosnom vijesti da će postati majkom, da će roditi “Od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih.” (Alu-Imran, a. 45.) Još prije samoga čina rođenja nazvan je “Od Njega Riječju”, “Mesih, Isa, sin Merjemin”, uglednik, “viđen” na oba svijeta i rob koji je “Jedan od Allahu bliskih”. Ovaj čestiti Allahov rob će “Govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit.” (Alu-Imran, a. 46.)

Mejrema iznenađena i zabrinuta pita:”Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo?” Ona prima odgovor koji može dati samo Allah a on je: “Eto tako”, – reče -, “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: “Budi!”- i ono bude.” (Alu-Imran, a. 47.) Allah Svojim činom stvaranja, riječju Svojom “Budi!” stvara. On je po istom principu dao i prvoga čovjeka Adem a.s. (Alu-Imran, a. 59.)

Merjemi se melek Džibrili-Emin pojavio u pojavi mladića savršene ljepote. Ona je štiteći se zavapila: “Ja nisam nevaljalica!”(Merjem, a. 17. i 20.) ističući i braneći svoju čednost i pobožnost, i potom pozva Allaha za svoju zaštitu govoreći mu: “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” (Merjem, a. 18.) Melek je umirio Merjemu obrativši joj se riječima: “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” – reče on – “da ti poklonim dječaka čista!” (Merjem, a. 19.) Merjema je ostavši nevinom bila zaduhnuta Duhom i u času postala je trudnom “nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahli u nju Duha Našega” (Et-Tahrim, a. 12.)

Osjetivši se bremenitom Merjema se udaljuje iz Hrama na udaljeno, sklonjeno mjesto da bi bila mirna i spokojna, sretna da je ponijela odabranika. Međutim, istovremeno  jako se plašila svjetine i njihovih ružnih riječi. Već su počele kružiti ružne priče i sumnjičenja koja su rasla. Jedan Merjemin rođak zaustavio je i pitao ju je da li plod može biti bez sjemena?, a ona mu je na to odgovorila da može jer ko je prvo sjeme stvorio. Onda je upitao: “Može li se roditi dijete bez muškarca?” “Može!”, odgovorila mu je “jer Adema je Allah stvorio i bez oca i bez majke!” Potom je upita:”A šta se sa tobom dogodilo?” Potom mu ona odgovori riječima koje Kur'an bilježi da je ona od Allaha obradovana “Riječju od Sebe, ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin!” (Ali-Imran, a. 45.)

Merjema je otišla izvan Hrama u Jerusalimu u Betlehem i čekala na čas poroda svoga. U porođajnim mukama sklonila se u hlad palminog drveta. U majčinskoj porođajnoj muci, a i zbog onoga što je od svjetine očekivala, zavapila je: “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!”(Merjem, a. 23.)

Kada se desio uzvišeni čas i Isa a.s. se rodio začula je Merjema riječi Meleka da se ne žalosti “Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela!” (Merjem, a. 24.-26.)

A u susretu sa ljudima, posavjetova je, neka se drži zavjeta šutnje, neka ne govori ni sa kime. Zatim je napustila osamu i krenula prema svojoj porodici. Ljudi su je susretali govoreći: “Učinila si nešto nečuveno!” “Ej, ti koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” (Merjem, a. 27.-28.)

I dalje neprestano šuteći Merjema je svijetu pokazivala na dijete u kolijevci a oni su sa nevjericom i čuđenjem upirali poglede svoje prema kolijevci iz koje on, kao potpuno odrastao poče govoriti jasno, razgovijetno, mudro: “Ja sam Allahov rob” – ono reče -, “meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti, i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao!” (Merjem, a. 30.-33.)

Slijedeći 34. ajet sure Alu-Imran kazuje da je ovo prikaz Isa a.s. i da je “to prava istina o njemu!”  Molimo Allaha Milostivoga neka se ime Isaa a.s. vječito bez prestanka sa čašću i ljubavlju spominje i daj nam da se na Ahiretu nađemo u društvu sa njime i njegovom poslaničkom braćom, amin!

 U Mannheimu, 25. decembra, 2014.
Ishak Alešević, imam

Nema komentara.

Upišite komentar