Predstavnice novosnovane asocijacije RAHMA e.V. posjetile sjedište IZBNJ

Wiesbaden 20.12.2014. god. – Predstavnice novosnovane asocijacije RAHMA e.V. posjetile su Mešihat Islamske Zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. RAHMA e.V. je muslimanski centar  za ženu i porodicu, osnovan u maju 2014 godine u Frankfurtu.(www.rahmazentrum.de) Cilj udruženja je pružanje podrške i pomoći prvenstveno ženama i djevojkama muslimankama koje prolaze kroz krizne situacije, kao što su konflikti u porodici, krize u braku, ili su one žrtve nasilja odnosno diskriminacije.

IMG_09561

Posjetu su inicirale predstavnice Udruženja RAHMA e.V. kako bi se IZBNJ upoznala sa aktivnostima ovog Udruženje, te da bi se pokrenula međusobna saradnja. Svoje usluge Udruženje nudi na većini jezika kojima se govori u Hessenu pa tako i na bosanskom jeziku.

Nakon predstavljnja RAHMA e.V. zaključeno je da se o radu ovog Udruženja obavjeste džemati a preko njih i članstvo IZBNJ.

Više informacija o samom udruženju Rahma možete pronaći na njihovoj web-stranici ili na sljedećim pdf-dokumentima:

Obavijest o osnivanju asocijacije RAHMA – muslimanski centar za ženu i porodicu
– Bekanntmachung der Gründung des RAHMA – Muslimisches Zentrum für Mädchen, Frauen und Familie e.V.

Nema komentara.

Upišite komentar