Džematlije džemata Duisburg finansiraju izgradnju kuće Zulfe Zvekić iz Donje Golubinje kod Žepča

Džematlije iz džemata Duisburg su sakupili sredstva za izgradnju kuže za jednu porodicu. Ramiz ef Memiš je boravio 13.08.2014 u mjestu Donja Golubinja kod Žepča i na preporuku NHI Oslonac prihvatio da džemat finansira izgradnju kuće Zulfe Zvekić, koja će se graditi u Žepču. Sredstva od 13000 €uro je uplaćena na račun ove humanitarne organizacije koja će realizovati ovaj projekat uz dogovor sa porodicom i džematom.

1Prije_poplave_ZvekicZulfo

(prije poplava)

2Poslije_poplave1_Zvekic_Zulfo

(poslije poplava)

Izvještaj sa sjednice Savjeta Oslonac od 18.08.2014 g.

Savjet je usaglasio da se NHU „Oslonac“ ukljući u realizaciju projekata na poplavom ugroženom područiju. Usaglašeno je da se realizira projekat izgradnje objekta za porodicu Zvekić Zulfe iz D.Golubinje a da se drugi projekat izgradnje objekta za porodicu Refika Zvekića pokuša riješiti.

Za objekat Zvekić Zulfe bi bio donator Džemat iz Duizburga, a za drugi bi bilo potrebno pronaći donatore i isti završiti sredstvima NHU „Oslonca“.

Način realizacije projekata je putem izvođača kojeg angažuje Oslonac ili da se porodicama obezbjedi materijal a da oni sami vrše gradnju. Ukoliko bude postojala mogućnost da se gradnja izvrši u vlastitoj režiji razmotrila bi se mogućnost objekata većih dimenzija 7x8m za šta je potrebno obezbjediti predračun i vrijednost materijala.

dzemat-duisburg.de

Nema komentara.

Upišite komentar