Izbori u Bosni i Hercegovini: Važne informacije

wahlenWiesbaden, 17.07.2014 – Ovim putem državljanima Bosne i Hercegovine u Njemačkoj u nastavku stavljamo na raspolaganje neophodni materijal za prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da rok za prijavu ističe dana 29.07.2014.g. u 24 časova, nadamo se da će te iskoristiti preostale dane da se prijavite za predstojeće izbore. Posebno Vas želimo zamoliti da skrenete pažnju na uputstvo za prijavu i njegov sadržaj.

Materijali:

Obrazaz PRP-1 (pdf)

Uputstvo za prijavu (pdf)

Najjednostavniji način dostavljanja prijave kao i kopije identifikacionog dokumenta je putem elektronske pošte na adresu: prijavapp@izbori.ba. Naravno sa jedne e-mail-adrese možete poslati nekoliko prijava, ali uvijek po principu „jedan e-mail = jedna prijava“. Kao naziv/predmet e-mail-a koristite: Prijava PP.

Veoma je važno da obrazac bude kompletno ispunjen čitkim slovima kao i da bude potpisan. S tim da potpis mora odgovarati potpisu u identifikacionom dokumentu koji prilažete e-mail-u kao attachment (Datei-Anhang).

Naši građani koji su državljani Bosne i Hercegovine za prijavu za predstojeće izbore redovno će koristiti obrazac PRP-1 i istome priložiti kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš itd.). Također Vas molimo da imate na umu da možete glasati i u konzularnim predstavništima Bosne i Hercegovine u Njemačkoj.

Nema komentara.

Upišite komentar