U Ulmu i Mannheimu promovisan Pravopisni priručnik B/H/S jezika

SAČUVATI MATERNJI JEZIK JE NAŠA MORALNA OBAVEZA

U subotu i nedjelju, 29. i 30. marta 2014. godine u Manhajmu (Mannheim) i Ulmu je održana promocija Pravopisnog priručnika B/H/S jezika sa osnovama gramatike. Promocijama su prisustvovali koautori projekta, profesori Aida KRŠO i Hadžem HAJDAREVIĆ, Muhidin ČOLIĆ, koordinator projekta i Haris HALILOVIĆ, predsjednik Saveza BDŠ u Njemačkoj. I u Ulmu i u Mannheimu prisutni su s velikom pažnjom pratili izlaganja gostiju iz Sarajeva i Štutgarta koji su govorili o vađnosti i značaju očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH koji žive u dijaspori.

2 pravopisni prirucnik

Jezička mapa BiH

„Ovo je prvi Pravopis bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u novijoj historiji bh. državnosti koji je namijenjen bosanskohercegovačkom stanovnistvu u dijaspori u cjelini i koji institucionalno podržan od strane bosanskohercegovačkih državnih struktura (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH i Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH) i, što je ponajvažnije, iza Projekta u stručnom smislu stoji JNU Institut za jezik – Sarajevo, kao nosilac izrade Pravopisnog priručnika i kao partner u njegovu izdavanju. Udžbenik je svojevrsna jezička mapa Bosne i Hercegovine” istakao je Muhidin Čolić predstavljajući projekat Pravopisnog priručnika B/H/S jezika sa osnovama gramatike.

Apel državi

„Aktivisti BiH u svijetu već nekoliko godina upozoravaju da se građani BiH u svijetu nalaze pred velikom provalijom – pred asimilacijom u strana društva. Posebno mladi. Djeca ne znaju ili sasvim slabo govore maternji, posebno bosanski jezik, a dopunsko obrazovanje djece građana BiH na maternjim jezicima naroda koji u njoj žive država BiH je potpuno zanemarila. S obzirom na činjenicu da veliki broj državljana BiH svakodnevno uzima ispis iz državljanstva BiHi da nastava na maternjim jezicima nije adekvatno regulisana od strane države BiH mladim narastajima prijeti nestanak – asimilacija.To je za sve nas, za djecu iz BiH pogubno i prijeti da se izgubi svakitrag i kontakt sa njihovim maternjim jezikom,da ga zaborave i da ga se – protiv svoje volje odreknu. Zbog toga je značajna pojava Pravopisnog priručnika koja će pomoći nastavnicima koji rade u postojećim dopunskim školama, ali je neophodna još veća angažovanost države BiH na ovom polju. Djeca uvijek zaslužuju više pažnje i ljubavi nego što obično imaju.Naša zemlja bi morala imati posebnu potrebu da se posveti djeci udijaspori,kako bi ista dala svoj puni doprinos u njenom uključivanju u savremeneevropske integracije.U kontaktima sa građanima iz BiH u Njemačkoj dolazi do čestog izražavanjanezadovoljstva stanjem u obrazovanju njihove djece.

Svi narodi, odnosno države čiji državljani žive u Njemačkoj imaju od strane svojih država regulisanu nastavu na maternjem jeziku.Imaju je i sve zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije. Sve, osim Bosne i Hercegovine. Naš interes i moralna obaveza je da sačuvamo svoj maternji jezik i svoj identitet“, istakao je u Ulmu i Manhajmu Haris Halilović, predsjednik Saveza bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj.

Detalj sa promocije u Mannheimu

Detalj sa promocije u Mannheimu

Promocija Priručnika postepeno pretvorila se u korisnu debatu o stanju jezika među nama i važnosti naših dopunskih škola. Između ostaloga naglašena je važnost očuvanja jezika kojim se prenosi vjera i cjelokupno kulturno blago, tradicija i naše vrijednosti. Sa žalošću se konstatiralo sve lošije stanje sa čuvanjem jezika u porodicama. Po nekim nedavno obavljenim istraživanjima već je u 60 od 100 porodica bosanski jezik zamijenjen njemačkim jezikom. Loše stanje sa dopunskim  školama vidljivo je popravljeno, a postupak za osnutak škole uprošten. Velike zasluge na ovom području ima g. Halilović.

Detalj sa promocije u Ulmu

Detalj sa promocije u Ulmu

Organizator promocije Pravopisnog priručnika B/H/S jezika sa osnovama gramatike bio je Savez bosanskih dopunskih škola u Njemačkoj, u saradnji sa bošnjačkim džematima u Manhajmu i Ulmu koji su bili odlični domaćini.

1 komentar na “U Ulmu i Mannheimu promovisan Pravopisni priručnik B/H/S jezika”

  1. A. D.

    apr 04. 2014

    Upiši odgovor na ovaj komentar

Upišite komentar