Saopštenje ureda za hadž i umru

hadzWiesbaden, 26.10.2013. god. – Sve hadžije koje su preko IGBD-a ove godine obavile petu islamsku dužnost s hairom su se vratile svojim kućama. Tokom boravka u Meki i pored velikih gužvi izazvanih renoviranjem i proširivanjem Harema Kjabe naše hadžije su zbog blizine smještaja (30m od samog Harema) uspješno obavljali sve propisane i dobrovoljne obrede koji se vezuju za Harem i van njega. Tokom boravka u Meki i Medini nije bilo nikakvih neželjenih organizatorskih problema, tako da je sav predviđen program u potpunosti ispunjen. Ured za Hadž i Umru se zahvaljuje našem velikom dobrotvoru Zijadu Berbiću koji nam je i ove godine obezbjedio smještaj uz sami harem Kjabe, molimo Allaha dž.š. da njega i njegovu porodicu obilato nagradi, zatim se zahvaljujemo pomoćnim vodičima te našim studentima iz Medine i Meke koji su dali veliki doprinos da ovogodišnja organizacija hadža protekne na visokom nivou. Zadovoljstvo naših hadžija kao i dove koje su činili za nas, su najbolji pokazatelj realizacije našeg cilja, a to je, da našim hadžijama i članovima naših zajednica obezbjedimo najbolju mogućnost za obavljanje Hadža. Molimo Allaha dž.š. da nas u tome podrži.

Izet ef. Bibić
Rukovodilac ureda za hadž i umru

Ps: Uskoro će biti objavljenje sve fotografije kao i video zapisi sa ovogodišnje organizacije Hadža.

Nema komentara.

Upišite komentar