Podjela stipendija Fonda „Gazi Husrev-beg“

fond-ghbWiesbaden, 02.10.2013. god. – U srijedu, 09. oktobra 2013. godine, bit će podijeljene stipendije dobitnicima ovogodišnjih stipendija humanitarnog fonda „Gazi Husrev-beg“ Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. Podjela stipendija bit će održana u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, (adresa ul. Sarači br. 33), poslije podne namaza. Na dan podjele stipendija stipendisti su dužni ponijeti potvrdu da su redovni učenici/studenti, ličnu kartu, ili neki drugi identifikacijski dokument.

Ove godine do 01.08.2013 na adresu Fonda pristiglo je 460 molbi od strane učenika i studenata (195 od učenika i 265 od studenata). Ove godine 37 džemata prijavilo je svoje učešće u ovoj akciji, a najveća ovogodišnja pojedinačna uplata bila je od Hodžić Omera i Fikrete (4.000,-€) iz džemata Mannheim. Prema dosadašnjoj prijavi džemata i pojedinačnim uplatama džematlija obezbijeđeno je 150 stipendija, a tu su uračunate i one stipendije koje su već uručene od strane stipenditora ili džemata nekim stipendistima.

Nakon dvanaestogodišnje akcije “Stipendije” džemata IZBNJ-e i njihovog nepotpunog učešća može se reći da je rezultat odličan i jedna od svijetlih tačaka u radu IZBNJ-e. Obrađeno je 3.967 molbi, podijeljeno 1.610 stipendija (sa ovom 2013. godinom) po 500€, što odgovara iznosu od 805.000,-€  (a u KM to je  oko 1.600.000,-KM). Vrijedi pomenuti i da su ponekad stipendije dodjeljivane i mimo ove zvanične podjele a koje nisu uračunate u pomenuti iznos, radilo se o urgentnim slučajevima što znači da je ukupni iznos stipendija bio i veći.

O Fondu „Gazi Husrev-beg“

Inicijativa za osnivanje humanitarnog fonda pri IZ Bošnjaka u Njemačkoj je postojala prije osnivanja fonda “Gazi Husrev-beg”, ali tek na sjednici užeg savjeta glavnog imama za Njemačku u gradu Heilbronnu 23.10. 2000. godine dolazi do osnivanja humanitarnog fonda. Cilj tog fonda je bio da se postigne uvezivanje humanitarnih akcija kroz džemate kako bi se na jedan organiziran način što bolje i više pomoglo onima kojima je pomoć potrebna.

Nema komentara.

Upišite komentar