Završni ispiti za polaznike obdaništa, mekteba i Vikend medrese u Stuttgartu

U nedjelju 14.07., u prostorijama IZ Stuttgart je bila prava ramazanska atmosfera i ibadetski ambijent. Polaznici dječijeg obdanništa, mekteba i Vikend medrese su imali završne ispite, tokom kojih su sa nastavničkim kolektivom pokazali kako i šta su naučili u protekloj vjeronaučnoj godini. Po završetku ispita upriličena je podjela svjedočanstava polaznicima o postignutom uspjehu u tekućoj vjeronaučnoj godini. Polaznici bosanskog govornog područja dobili su šehade na bosanskom, a ostali na njemačkom jeziku. Inače, nastava za sve polaznike se održava na dva spomenuta jezika.

IMG_7082

U svojoj uvodnoj riječi imam Hamza Subašić se zahvalio Allahu, a zatim svima koji su na bilo koji način doprinjeli uspješnom odvijanju nastave tokom godine, te organiziranju izleta i drugih aktivnosti, kao i ovih završnih ispita sa podjelom svjedočanstava. Posebno se zahvalio članovima Odbora, nastavnom osoblju, roditeljima, članovima roditeljskog savjeta i sponzorima.

U svom izlaganju imam je istakao da je u vjeronaučnoj 2012/2013 godini u obdanište, mekteb i Vikend medresu, upisano 255 polaznika, a bili su raspoređeni u sedam razreda. Dječije obdanište su vodile muallime Melisa Abdagić-Mehinović i Muslima Muhammedi, prve i druge razrede Lejla Biševac i Albina Grgić, treći i jednu grupu četvrtog razreda Zineta Subašić, a četvrte razrede imam Hamza Subašić. Nastava se odvijala subotom i nedjeljom. Uglavnom se radilo po planu i programu i udžbenicima Rijaseta IZ BiH., iako su se morali koristiti drugi udžbenici za djecu koja ne razumiju bosanski jezik.

IMG_7127

U mektebu i Vikend medresi se inače izučavaju sljedeći predmeti: Kur’an sa tedžvidom, akidah (vjerovanje), ibadat (izvršavanje islamskih propisa), ahlak (islamsko ponašanje), povijest islama i predmet islam i društvo u kojem živim.

Protokolom o završnim ispitima predviđeno je da se svaka nastavna grupa pretstavi i da polaznici odgovaraju na postavljena pitanja iz obrađenog gradiva. Zbog velikog broja prisutnih polaznika pitanja iz teorijskog dijela nastave su ostavljena za neku drugu priliku, a iz  učenja Kur’anskih sura polaznici su oduševili svoje roditelje i prisutne džematlije. To da Melisa, Esma, Sara, Amil i drugi uskoro završavaju trideseti džuz Kur’ana napamet, samo po sebi govori.

Inače, svaki polaznik na početku godine dobije listu sa surama koje su predviđene za učenje napamet, na kojoj se upisuje datum i stavlja potpis nastavnika kad polaznik istu nauči.

Tokom programa svečanosti polaznici su izveli nekoliko ilahija i roditeljima uputili svoje poruke kroz pripremljene recitacije.

U ovoj zaista lijepoj ramazanskoj atmosferi do izražaja je došao i jedan dirljiv trenutak i prizor, naime, dosadašnja muallima Albina Grgić zbog preseljenja u Berlin, morala se oprostiti od polaznika, nastavnog osoblja i džemata. Kratko i izrazito emotivno se obratila prisutnima rekavši da je, učestvujući u nastavnom procesu stekla značajno iskustvo i upoznala mnogo pametne djece, braće i sestara koje će dugo pamtiti i nositi u srcu.

Na kraju programa upriličena je svečanost podjele svjedočanstava polaznicima, a koja će biti jedan od potrebnih dokumenata pri upisu u narednu vjeronaučnu godinu.

(www.sadrvan.com)

Nema komentara.

Upišite komentar