„Bajram bajrama“ – Završni mektebski ispiti u Braunschweigu

Braunschweig, 16.06.2013. godine / 7. Ša’ban 1434. h.g.

Sabrija ef. Hadžiabdić imam džemata Braunschweig bi imao običaj na završnim mektebskim ispitima reći: „Ovo je bajram bajrama!“ Nije ni čudo što on ovu svečanost naziva bajramom, jer se uistinu na završnim mektebskim ispitima u džematu Braunschweig osjećala bajramska atmosfera.

IMG1250Dječica su dolazila već od ranih jutarnjih sati, imajući u vidu da su džematlije udaljeni i po nekoliko desetina kilometara. Svi koji bi došli odmah su znali gdje im je mjesto, a vrijedni imam Sabrija ef. je dočekivao džematlije kao najdraže musafire. Posebno upečatljiv dojam ostavlja odnos Sabrije ef. prema najmlađima, onima koji su ovog dana bili najbitniji, polaznicima mektebske nastave, sa svojom ljubaznošću, blagošću i lijepim odnosom izaziva osjećaj poštovanja kako kod starijih tako i kod mlađih.

Završni mektebski ispiti su počeli u 11:30 h ašeretom kojeg je proučio jedan od polaznika mektebske nastave sa zavidnom preciznošću u pravilnom izgovaranju kur’anskih ajeta, potom je Sabrija ef. započeo sa ispitivanjem, prvo onih najmlađih, koji su pokazali zavidno znanje u učenju posljednjih kratkih sura Kur’ani Kerima, a nakon najmlađih grupa polaznika mektebske nastave starijeg uzrasta je proučila po tedžvidu zadnjih deset sura.

Znanje u učenju Kur’ana i kur’anskih sura je bilo na zavidnom nivou, a nakon toga je Sabrija ef. krenuo sa serijom pitanja iz 33 dini islamska šarta. Svi polaznici su pokazali izuzetno znanje usvojenog gradiva koje su u toku godine prolazili sa svojim mu’allimom.

Prisutnima se obratio i glavni imam Aldin ef. Kusur, nakon što je Sabrija ef. završio ispitivanje, i tom prilikom je potsjetio sve prisutne na važnost prenošenja emaneta vjere na naše najmlađe, na važnost zajednice i imama, te je diveći se radu Sabrije ef. kazao: “Volio bih da sam imao ovakvog mu’allima u vašim godinama!” Gl. Imam je završio svoj govor sa čestitkama prije svih najmlađima i još jednom ih ohrabrio i bodrio da na putu islama ustraju i znanje svoje uvećavaju, da ponosno nose stečeno znanje i praktično pokažu. Čestitke je uputio i roditeljima, kao i imamu i zamolio Uzvišenog Allaha da ih čuva i pomogne na putu Istine, da zajedno čuvaju džamiju, džemat i džematskog imama.

Skupu se obratio i predsjednik džemata Hamid Lončarić i čestitao polaznicima, kao i njihovim roditeljima na ovom mubareku. Nakon toga su imam i predsjednik  zajedno sa gl. imamom uručili prigodne poklone polaznicima mektebske nastave.

Potom je uslijedilo klanjanje podne – namaza i svečani ručak za sve prisutne.

A.K.

Nema komentara.

Upišite komentar