Završni mektebski ispiti u Hannoveru

Nedjelja 9. juni 2013. / 30. Redžeb 1434. h.g. Hannover

Mekteb je jedan od najvažnijih aspekata rada jednog džemata, koji ujedno predstavlja i samu budućnost zajednice muslimana, jer bez kvalitetnog odgoja i obrazovanja naših mlađih generacija, prenošenjem emaneta vjere na njih, mi nebismo ispunili jednu od svojih najprečih zadaća koje nam je Uzvišeni Allah, na povjerenje i kao obavezu, dao. Da svoj emanet prema djeci ispuni džemat Hannover, svaki njegov član, je u protekloj godini mnogo uložio truda, a da su uspjeli govore i sami „Završni mektebski ispiti“.

DSC00095

Naime, u našem Džematu je posvećeno mnogo pažnje našim najmlađima, pored učenja u toku mektebske godine su organizirana i druženja, tri zajednička doručka roditelja i polaznika mektebske nastave, što je uveliko, još više, omililo mekteb i djeci i roditeljima. Ukoliko bismo statistički posmatrali period od proteklih nekoliko godina, zasigurno bismo, bez ikakve dvojbe, mogli kazati da je ovo jedna od najuspješnijih godina, a o tome svjedoči i broj polaznika mektebske nastave. Ako navedemo podatak da je 2011. godine u mekteb bilo upisano 62 (šezdest i dva) polaznika, 2012. da je bilo upisamo 110  (stotinu i deset) polaznika, a 2013. je upisano 209 (dvije stotine i devet) polaznika, to onda govori samo za sebe. Da nebi bilo zabune – ovoliki je broj upisanih, ali redovno je na nastavu dolazilo nešto više od stotinu polaznika. S tim u vezi, naš Džemat se našao u „slatkom“ problemu, kako obezbjediti adekvatne uslove našoj djeci za kvalitetan vjerski odgoj i obrazovanje, nadamo se da ćemo u narednom periodu riješiti problem mektebskih učionica.

Nastava se u toku mektebske godine odvijala u četiri grupe, a zbog velikog odziva u nastavni proces se pored imama našeg Džemata, Aldin ef. Kusura, morala uključiti i muallima Amina Kusur. U toku ove mektebske godine džemat Hannover je otvorio i dva punkta i to u Nienburgu i Bad Munderu.

DSC00050

Završni mektebski ispiti su počeli tekbirima u 11:30h polaznika mektebske nastave i roditelja, a sam proces ispitivanja polaznika je nadgledao imam džemata Braunschweig Sabrija ef. Hadžiabdić. Nakon što su proučeni tekbiri, Anel Mujanović, polaznik mektebske nastave, je proučio ašere. Potom je riječ uzeo imam našeg Džemata Aldin ef. Kusur, i ukratko prisutne upoznao o radu mekteba kao i važnosti mekteba i mektebske nastave. Pristupilo se prozivci mektebskh polaznika, kojih je u ovoj mektebskoj godini, zahvaljujući Uzvišenom Allahu, bilo dvijesto i devet (209). Na završne mektebske ispite se odazvalo 82 polaznika, 36 dječčaka i 46 djevojčica.

Kako Kur'an u životu svakog vjernika ima primarnu ulogu na samom početku se pristupilo ispitivanju učenika koji uče u Kur'ani Kerimu, njih 17 je pokazalo svoje znanje kroz učenje gledajući po nekoliko ajeta. Po završetku prezentiranja znanja stečenog u učenju Kur'ana imam Džemata je nastavio sa ispitivanjem ostalih polaznika mektebske nastave, u učenju kratkih kur'anskih sura napamet, a potom su polaznici pokazali svoje znanje iz teorije koje su stekli u toku ove mektebske godine, s posebnim osvrtom na dini islamske šarte.

Posebno su oduševljenje i radost bili oni najmlađi, koji su pokazali zavidno znanje, a poneki izmamili i osmjehe kao i suze radosnice. Nakon što je imam Aldin ef. Kusur ispitao sve prisutne polaznike mektebske nastave, pozvao je Sabriju ef. Hadžiabdića da i on postavi nekoliko pitanja, a potom i da se obrati džematu.

Sabrija ef. Hadžiabdić je na samom početko čestitao džematu, roditeljima i polaznicima na uspjehu postignutom u mektebu, kao i imamu na uloženom trdu. Ukazao je na važnost mektebske nastave, ali i na važnost očuvanja stečenog znanja.

Mektebske ispite su uljepšali i glasovi hora Omladinskog kruga Hilal koji su prisutne osvježili učenjem ilahija. Završni mektebski ispiti su završeni ašeretom jednog od polaznika, i dovom Aldina ef. Kusura. U tom času je nastupilo i vrijeme podne – namaza, a nakon podne –namaza su podijeljeni prigodni pokloni za sve prisutne polaznike mektebske nastave, a roditelji nisu zaboravili ni imama, niti muallimu s prigodnim poklonom nagraditi. Druženje se nastavilo uz kahvu i kolače.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas pomogne u dobru, a posebno u prenošenju emaneta vjere na naše najmlađe.

A.K.

Nema komentara.

Upišite komentar