Predramazanska hutba glavnog imama B.W.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

HUTBA – U SUSRET MUBAREK MJESECU RAMAZANU

I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini
dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Kur'an Alu Imran 104 ajet

ELHAMDULILLAHI ALEL IMAN, ELHAMDULILLAHI ALEL ISLAM,
ELHAMDULILLAHI ALEL IHSAN,
ELHAMDULILLAHILLEZII DŽEALENA MIN UMMETIN MUHAMMED ALEJHISSALATU VESSELAM

Hvala Allahu džellešanuhu na Imanu, Hvala Allahu džellešanuhu na Islamu,
Hvala Allahu džellešanuhu na dobročinstvu, Hvala Allahu džellešanuhu
koji nas je učinio da smo ummeta Muhammed alejhissalatu vesselam.

Ramazan, draga braćo i poštovane sestre, taj najdraži musafir vjernika je pred vratima.
Otvorimo vrata, radosna srca i vesela lica, izrazimo dobrodošlicu kao vjernici i
vjernice koje se raduju susretu s njim, kao što su mu se radovali oni prije nas.

Muhammed a.s je rekao:

” Kada dođe mjesec Ramazan pootvaraju se vrata Dženneta
a pozatvaraju vrata Džehennema, i sputaju se Šejtani, a Glasnik poviče:
O ti koji želiš dobro pristupi, a ti koji želiš zlo odstupi.”

Kada god odemo u rodni kraj svoj, prisjetimo se Ramazana, zajedničkih
iftara, somuna Ramazanskih, i rijeći majčinskih:

“Hajde djeco ustajte i sehurite, vjerujte u dragog Boga i pazite na evlada svoga”.

Pa i danas kad odlazimo u svijet, majke na rastanku nas plačuči, savjetuju:

” Dragi sine, kćeri mila, ovo je emanet moj,
možda je ovo posljednji susret tvoj, i moj.
Pazite na vjeru Islam, ne dajte adete naše.
sjećajte se Šehida, klanjajte namaze,
sjetite se i Bosne vaše”.

Imal iko, ko zasigurno može kazati i dokazati, postiću još toliko Ramazana,
otići ću na Hadž kad odem u penziju i sl.

Čovjek planira, čovjek snuje a Allah određuje.

Ali obzirom da se dova postača prima, svaki Ramazan je prilika da vjernik
klanjajući namaze i posteći, moli Allaha da mu se ti nijjeti i želje ispune.

Ramazan je prilika da se otrgnemo iz sna materijalizma sa postom čisteći tijelo
i dušu, a imetak čisteći sa zekjatom.

Pružimo ruku pomirenja onima s kojima nismo imali iste stavove po nekim pitanjima,
il se za sitnicu naljutili i zahaturili.

Potrudimo se činiti dobra djela – amelussalih, jer svako dobro djelo
naročito uz Ramazan ima svoju cijenu, i posebne stepene – deredže.

Dok srce još kuca u prsima, dok se krećeš među rodbinom i prijateljima,
tobu brate, sestro, donesi, Ramazan posti, popuni prazno mjesto babe rahmetli
il majke u safu mesdžida tvog, pomogao te na svakom koraku, dragi Bog.

Allah dž.š je naredio post, kome je naredio, svim ljudima, ne,
post je naređen vjernicima i vjernicama, kako je u Kur'anu decidno rečeno:

” O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas,
da bi ste se grijeha klonuli”. Kur'an El Bekare 183 ajet

Kako se ponašati u Ramazanu, kada dolazimo u društvo?

Primjer edebski, posjeta halifi Muaviji Abdul Melika ibn Mervana.
Prilikom posjete nazvao je selam i ne želeći ometati razgovor Muavije
i Amr ibn el A'sa ustaje nakon selama i odlazi.

Muavija zadivljen tim ponašanjem je rekao:
” Kako divno ponašanje od strane ovog mladića ”
Amr ibn el A's završi riječima. Okitio se sa četri lijepa svojstva, a
odbacio loša tri svojstva.
Lijepo se odnosi prema tebi kada ga sretneš, kada govori lijepo govori,
kada mu se obraćaš pomno i uljudno prati tvoj govor i sa oponentima
lijepo raspravlja.

A ostavio je šalu s onim čiji mu je intlektualni nivo nepoznat,
ostavio je govor o onome što ga se ne tiče,
i druženje sa ljudima koji pogrdno kritikuju i prigovaraju.

Muhammed a.s je rekao:

Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi
i neka se ne dere.
Ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ” Ja postim”.

Svaki čovjek u svom životnom vijeku a posebno za vrijeme djetinjstva i
adolescencije asimilira psihološki materijal od drugih kroz mentalnu rezonanciju,
identifikaciju i imitaciju i druge komunikativne načine transformišući ih
za izgradnju svoje vlastite ličnosti i pogleda na svijet.

Ako je takav materijal kontaminiran patološkim faktorima
i deformitetima razvoj ličnosti će takođe biti deformisan.
Proizvod toga će biti jedna osoba koja nije u stanju pravilno da
razumije ni sebe ni druge normalne ljudske odnose i moral.
Ona će se razviti u jednu ličnost koja će činiti zla djela
uz veoma slab osjećaj da griješi.

Ramazan i post su prilika da se ovakve negativne devijacije i loše
društvo koje je negativno uticalo
na pojedinca odbace, a prihvate se norme vjere, morala i ponašanja
pojedinačno i u društvu.

Ljepotu vjere, radost Ramazana, zna i cijeni samo onaj ko vjeruje
i živi s Ramazanom u Ramazanu.

Muhammed a.s je rekao:

” KADA ZAPOSTIŠ NEKA POSTE UŠI TVOJE I OČI TVOJE,
I TVOJ JEZIK NEKA POSTI OD LAŽI I ONOG ŠTO JE ZABRANJENO “.

Ne zaboravimo da SE DANAS UČI TEVHID ŠEHIDIMA SREBRENICE I OSTALIM ŠEHIDIMA
u svim džamijama Bosne i Hercegovine i dijaspori,

NE ZABORAVIMO DA je danas sergija za pomoć povratničkim džematima.

Zamislimo da smo tamo Imami, il džematlije, uzmimo se u njihovu poziciju.

Odazovimo se prilozima, ali i cijenimo slobodu vjere, koja nam ni jednog momenta
nije dovedena u pitanje u ovoj divnoj demokratskoj zemlji kakva je Njemačka.

Ramazan Šerif Mubarek Olsun

Molimo Gospodara Allaha dž.š da nam da zdravlja, volje i sabura da

ispostimo Ramazan, kako mi, tako i ostali mu'mini, ma gdje bili i živjeli. Amiin

Nema komentara.

Upišite komentar