Druženje u džematu Saarbrücken

1365279473729“U jednom hadisu Poslanik a.s. kaže: “Kada god se ljudi sakupe u neku od Allahovih kuća da uče i podučavaju Kur'anu, spustiće se na njih smirenost i prekriti će ih milost i okružitim će ih meleki, a Allah dž.š. će tu skupinu spomenuti u svojoj skupini (priznatih meleka)” 
Kako vijernici nastoje da svoj život usklade sa riječima Uzvišenog Gospodara i Njegovog Poslanika a.s., mi smo nastojali da priskrbimo brojne milosti koje se spominju u prethodnom hadisu pa smo se 05., 06. i 07 aprila 2013. sastajali u našim prostorijama kako bismo slušali o Kur'anu, podizali stepene svoga imana i slušali milozvučno učenje Allahovih riječi.
Tako su gosti džemata IKC Saarbrucken u spomenutom periodu bili prof. dr. Šefik Kurdić i hafiz Fuad Abdullah Seferagić. Bistrinom svoje riječi, poučnim kazivanjima prožetim kur'anskim ajetima i Poslanikovim a.s. hadisima, šaljivim dosjetkama i mudrim izrekama prof. dr. Šefik Kurdić poučio nas je ljepotama uzvišene nam vjere islama i podsjetio nas na važnost življenja sukladno s Božijom riječju.
Naša srca divnim učenjem kur'anskih ajeta i milozvučnih ilahija i kasida oplemenio je hafiz Fuad Abdullah Seferagić. Bile su to večeri kada se mu'minska srca pojačano vežu i kada su vijernička lica ozarena posebnim nurom. Iz njih smo izašli svjesniji sebe, svoje vjere, života i odgovornosti na ovome svijetu i bitnosti pripremanja za drugi, bolji svijet. Također smo našu braću i sestre u džematu Centre Islamique iz Luxemburga obradovali posjetom naših gostiju i džematlija njihovim prostorijama.
Molimo Allaha dž.š. da obilno nagradi naše musafire što su svojim dolaskom uljepšali naše živote i učinili nas bogatijima kod Allaha dž.š., a svima onima koji su na bilo koji način doprinjeli da se njihova posjeta realizira iskreno se zahvaljujemo. Ovom prilikom donosimo vam samo dio atmosfere, onoliko koliko je to slika uspjela zabilježiti.”
EF

Nema komentara.

Upišite komentar