Održana sjednica Mešihata IZBNJ

U subotu 30.06.2012.g. u Wiesbadenu je održana redovna sjednica Mešihata IZBNJ (02/2012 – 17) na kojoj se raspravljalo o najaktuelnijim temama u Zajednici. Tako su centralne tačke dnevnog reda bile pripreme za ramazan i organizacija hadždža. Prema takvimu Rijaseta IZBNJ prvi dan ramazana ove godine je 20. juli 2012.

U svim džematima na prostoru IZBNJ će se po preporuci Muftije Paše ef. Fetića klanjati 20-rekatna teravija. Muftija je u svom izlaganju posebno istakao značaj zekata i sadekatu-l-fitra i pozvao imame da objasne muslimanima važnost ove temeljne islamske dužnosti i da se kroz ibadet posta i zajedničku akciju zekata i sadekatu-l-fitra osigura neovisnost rada islamskih odgojno-obrazovnih institucija i pomogne razvoju muslimanske omladine.

Mešihat IZBNJ je će i ove godine kao i do sada angažirati jednog sejjar-vaiza koji će za vrijeme ramazana posjetiti naše džemate.

Kada je u pitanju organizacija hadždža, Mešihat je potvrdio odluku da se ove godine na hadždž putuje sa dvije organizacije kako bi se našim džematlijama ponudila alternativa. Za glavne vodiče naših hadžija ove godine određeni su Izet ef. Bibić za agenciju Soultreat i Bahrudin ef. Omeragić za agenciju Balčok.

Muftija će u saradnji sa glavnim imamima pripremiti jedan elaborat koji će svaki vodič realizirati u toku hadždža kako bi se naše hadžije detaljno upoznale sa ovom islamskom obavezom. Jedna novina u odnosu na dosadašnju organizaciju hadždža je “hadždž-koordinator” čiji je zadatak da našim hadžijama pruži što bolji servis i usluge kako bi se oni mogli posvetiti samo ibadetu.

Za hadždž-koordinatora određen je Edin Dudo, član Mešihata IZBNJ iz Hamburga. On će po povratku Mešihatu podnijeti izvještaj o realizaciji hadždža, posebno u pogledu servisa jer je intencija Mešihata da se organizacija hadždža poboljša i unaprijedi.

Mešihat IZBNJ je razmatrajući zahtjeve džemata za pomoć prilikom kupovine objekta odobrio jedinstvenu sergiju na nivou IZBNJ za džemate Karlsruhe i Wiesbaden, kao i jednokratnu pomoć pri kupovini objekta Džematu Bochum.

Dobar dio vremena Mešihat je posvetio temi “Platforma djelovanja i stratesko pozicioniranje IZBNJ“. U pitanju je strateški dokument koji nudi plan razvoja IZBNJ u periodu od 2012. do 2022.godine. Strategija razvoja obuhvata razmatranje unutrašnjih i vanjskih faktora koji treba da podstaknu rast i razvoj IZBNJ u narednih deset godina. O ovom planu Mešihat će naknadno upoznati javnost IZBNJ i na taj način staviti ga na javnu debatu kako bi zajedničkom pameti i snagama ostvarili zacrtane ciljeve.

Pod tačkom tekuća pitanja Mešihat je izmeđuostalog upoznat i sa inicijativom za osnivanje Ilmije (udruženja imama). Mešihat IZBNJ podržava uspostavljanje Ilmije unutar islamske zajednice u kojoj će – poštujući princip transparentnosti-učestvovati svi imami, odnosno okružnog odbora kako predviđa statut Ilmije u BiH.

Na godišnjem seminaru svih imama koji je predvidjen iza ramazana, imami će imati priliku da se izjasne po tom pitanju i da izaberu svoje predstavnike u okružni odbor Ilmije.

Nema komentara.

Upišite komentar