Dr. Aid Smajić održao stručne seminare za imame na Medžlisima Frankfurt i Düsseldorf

Wiesbaden 13.06.2022. – U prostorijama IZBNJ u Wiesbadenu je u ponedjeljak održan seminar za imame sa područja Medžlisa Frankfurt, sa hafizom prof. dr. Aidom Smajićem. Tema je bila “Radni stres kod bosanskohercegovačkih imama, stanje uzroci i suočavanje”, što je naziv i istoimene studije, koju je u proteklom periodu sproveo i u formi knjige objavio, profesor na FIN u Sarajevu hafiz dr. Aid Smajić. Temeljito istraživanje, sa preko tri stotine i pedeset učesnika, imalo je za cilj, da se analiziraju i sagledaju, prije svega psihološke posljedice dugodišnjeg bavljenja imamsko- hatibsko- mualimskim radom. Izloženost stresu, što je jedno od glavnih obilježja načina savremenog života, posebno je izražen kod imama, uzimajući u obzir kompleksnost njihovog poziva. Može se čak zaključiti, da je to vidljivo posebno kod imamskog poziva u dijaspori, gdje taj poziv vrlo često podrazumijeva rad i angažman imama, na poljima koja nisu direktno vezana za njihovu profesiju. Osim imamskih obaveza u džematu, imam vrlo često mora da bude u ulozi pedagoga, psihologa, izmiritelja, organizatora, menadžera i sl. Profesor Smajić je posebno naglasio važnost prepoznavanja kratkoročnog i dugoročnog stresa, a koji kasnije neumitno utiče na psihofizičko zdravlje imama. Fenomen “burn out” je već dugo predmet ispitivanja i analiza psihologa, sociologa i prisutan je mnogim društvenim zanimanjima. Sa zabrinutošću treba uzeti i podatak kako sve veći broj mladih, perspektivnih i kvalitetnih imama, odustaje od profesije imama, pitanje je sa kojim se svakako treba temeljito pozabaviti. Seminar sa istim sadržajem i predavačem, održan je 23.05.2022. i sa imamima Medžlisa Düsseldorf, gdje je domaćin bio džemat Oberhausen.

Wiesbaden

Oberhausen

Nema komentara.

Upišite komentar